طراحی لوگو تصویری

طراحی لوگوی تصویری
طراحی لوگو تصویری
لوگو نمادین
طراحی لوگو تصویری
لوگوی تصویری
طراحی لوگو تصویری

لوگوی تصویری طرحی مبتنی بر گرافیک است. این لوگو احتمالا تصویری است که زمان فکر کردن به آن لوگو به ذهن می آید.

نماد اپل و پرنده توییتر مثال هایی بارز از این نوع هستند. مهم ترین مسئله هنگام تصمیم گیری در مورد یک لوگوی تصویری این است که چه تصویری را انتخاب نماییم،  چراکه چیزیست که با کل موجودیت شرکت شما همراه خواهد بود. باید در مورد مفهوم و دلالت های گسترده تر تصویری که انتخاب میکنید به خوبی فکر کنید.

آیا مانند جان دییر قصد بازی با نام تجاری خود را دارید؟ یا به دنبال یک مفهوم عمیق تر هستید.

یا اینکه میخواهید شور و هیجان را برانگیزید؟ مانند آنچه که بنیاد جهانی حیات وحش با انتشار تصاویری از یک پاندا به عنوان یک گونه در معرض خطر انجام داد.