برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

BRANDING

وقتی از موفقیت وب سایت شما صحبت به میان می آيد، استراتژی همه چیز می شود. این کار یا انجام می شود یا نمی شود.
ما مفهوم کسب و کار ها را از عمق جان درک می کنیم. به همین منظور هر پروژه را با کارگاه شروع می کنیم که یک استراتژی منحصر به فرد است که برای پیروزی شما طراحی شده است.

  • تدوین استراتژي
  • تحقیقات بازاریابی
  • تحلیل رفتار مشتری
  • پیاده سازی DSS
  • پیاده سازی CRM
  • آنالیز رقبا
  • ماتریس SWOT