Skip to main content

شرکت دانش بنیان گیتی افروز

شرکت دانش بنیان

فناوران گیتی افروز

شرکت گیتی افروز، مجموعه ای دانش بنیان در زمینه تکنولوژی های مطرح دنیاست.

این مجموعه، با بیش از یک دهه تجربه و تخصص راهکارهایی به روز طراحی و توسعه داده است. این راهکارها، چشم اندازهای نوینی را برای صنایع کشور به ارمغان می آورند.

هولدینگ گیتی افروز با کسب مجوزهای آموزش، انتشارات و کانون تبلیغاتی خدمات گسترده ای در حوزه های متنوع برای مخاطبان ارائه میدهد

ai company