هوشمندسازی سازمان ها

توسعه نرم افزارهای مالی و سازمانی

شرکت دانش بنیان گیتی افروز به سازمان ها و شرکت ها کمک می نماید تا از طریق تحول دیجیتال، فرآیندهای مالی و سازمانی را ارتقا ببخشند. تیم تخصصی این شرکت، به پیاده سازی راهکارهای مالی و سازمانی سفارشی می پردازد که قابلیت بهبود اثربخشی فرآیندها، به حداقل رساندن تلاش نیروی انسانی، بهینه سازی مصرف منابع و همچنین، تسریع گردش کار را دارا باشد.

سیستم های تصمیم یار

تصمیم گیری داده محور

نرم افزار مدیریت فروش

برنامه ریزی و مدیریت فرآیند فروش

نرم افزار مدیریت ریسک

شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک

نرم افزار مدیریت اسناد

گام سبز به روز سازی جامع سازمانی

نرم افزار مدیریت منابع انسانی

اتوماسیون جامع منابع انسانی

نرم افزار ارزیابی ۳۶۰ درجه

بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

مدیریت و ارزیابی موثر عملکرد پرسنل

سامانه فرم ساز و گزارش ساز

ایجاد و مدیریت انواع فرم ها

سامانه فرآیند ساز آنلاین

بهینه سازی و اتوماسیون فرآیندهای اداری

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

سامانه CRM آنلاین

نرم افزار مدیریت تیم محتوا

یکپارچه سازی فرآیندهای محتوایی

نرم افزار مدیریت دورکاری

مدیریت جامع پروژه ها

نرم افزار مدیریت بانک دانش

سیستم مدیریت پایگاه دانش هوشمند

نرم افزار مدیریت جلسات آنلاین

سامانه ای جامع برای جلسات

داشبورد ساز آنلاین

طراحی داشبوردهای آنلاین بدون کدنویسی

نرم افزار برگزاری کنفرانس آنلاین

نرم افزار جامع برای برگزاری کنفرانس های مدرن

نرم افزار مدیریت آموزش ضمن خدمت

توانمندسازی و توسعه عملکرد کارمندان سازمان

نرم افزار مدیریت صورتجلسات

ایجاد، گردآوری و مدیریت صورتجلسات

گانت چارت آنلاین فارسی

راهکار آسان رسم نمودار گانت برای مدیریت موثر پروژه

نرم افزار آنلاین مدیریت فرآیند

روش هوشمندانه و ساده نظارت بر کارها

نرم افزار صدور فاکتور آنلاین

رهگیری هزینه ها، سفارشی سازی فاکتورها، صدور گزارشات

پلتفرم یکپارچه سازی سامانه ها

راهکار پیشرفت ایجاد ارتباط میان داده ها و سامانه ها

نرم افزار مدیریت مکاتبات اداری

نرم افزار هوشمند اتوماسیون مکاتبات و مستندات اداری

سامانه اتوماسیون اداری

خودکار سازی هوشمند جریان های کاری در مجموعه های تجاری و اداری کوچک و بزرگ

نرم افزار شفاف سازی

ارتقا سلامت نظام اداری و افزایش مسئولیت پذیری و کارآیی

سامانه مدیریت مهمانسرا

سامانه جامع و یکپارچه مدیریت هتل های کوچک و مهمانسراهای سازمانی

سامانه مدیریت یکپارچه

رویکرد جامع نظارت فراگیر

نرم افزار BRMS

سامانه قواعد سازمانی جامع برای اتوماسیون کارآمد گردش کار

 سامانه گذرگاه سرویس سازمانی

سامانه ای با انعطاف پذیری و پویای منحصر به فرد