طراحی و توسعه

نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین

اهمیت نوآوری های فناورانه در زنجیره تامین رو به افزایش است، با این حال همچنان شرکت های بسیاری فاقد زیرساخت های لازم در این حوزه هستند. شرکت دانش بنیان گیتی افروز ارائه دهنده راهکارهای لجستیک بوده که مبتنی بر جدیدترین فناوری ها همچون بلاکچین و هوش مصنوعی میباشند. این راهکارها از جمله مدیریت انبار، رهگیری لحظه ای محصولات، کنترل هوشمند، مدیریت قراردادها و غیره نیازهای مختلف کاربران سامانه جامع مدیریت زنجیره تأمین از تولیدکنندگان تا شرکت های حمل و نقل و مشتریان نهایی را مرتفع می نماید.

نرم افزار صدور فاکتور آنلاین

رهگیری هزینه ها، سفارشی سازی فاکتورها و صدور گزارشات

نرم افزار مدیریت باربری

هوشمندسازی و متمرکز نمودن فرآیندهای حمل و نقل

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین

کارایی عملیاتی و بهبود مستمر فرآیندها

سامانه فرم ساز و گزارش ساز

طراحی و ایجاد خودکار فرم ها و گزارش ها

سامانه فرآیندساز آنلاین

بهینه سازی و اتوماسیون فرآیندهای اداری