راهکارهای سفارشی

توسعه نرم افزارهای آموزش مجازی

شرکت دانش بنیان گیتی افروز با هدف افزایش تعامل، اثربخشی و دسترسی در آموزش، به طراحی و توسعه نرم افزارهای آموزش مجازی اقدام نموده که طیف گسترده ای از مخاطبان شامل سازمان ها، موسسات، مدیران و اساتید قادر خواهند بود جهت برنامه های آموزشی خود استفاده نموده و رویکرد جدیدی در آموزش اتخاذ نمایند.

نرم افزار صدور گواهی آنلاین

صدور و اشتراک گذاری گواهی آنلاین

نرم افزار LXP

پلتفرم تجربه یادگیری

نرم افزار مدیریت آموزش مجازی

مدیریت و توسعه آموزش مجازی

نرم افزار مراقبت از آزمون آنلاین

پلتفرم تضمین اعتبار ارزشیابی آموزشی

آزمون ساز آنلاین

طراحی، مدیریت و برگزاری آزمون

نرم افزار طراحی پرسشنامه

طراحی و مدیریت نظرسنجی

نرم افزار برگزاری کنفرانس آنلاین

نرم افزار جامع برای برگزاری کنفرانس های مدرن

نرم افزار مدیریت آموزش ضمن خدمت

توانمندسازی و توسعه عملکرد کارکنان سازمان