راهکارهای سفارشی

توسعه نرم افزارهای آموزش مجازی

شرکت دانش بنیان گیتی افروز با هدف افزایش تعامل، اثربخشی و دسترسی در آموزش، به طراحی و توسعه نرم افزارهای آموزش مجازی اقدام نموده که طیف گسترده ای از مخاطبان شامل سازمان ها، موسسات، مدیران و اساتید قادر خواهند بود جهت برنامه های آموزشی خود استفاده نموده و رویکرد جدیدی در آموزش اتخاذ نمایند.

نرم افزار صدور گواهی آنلاین

صدور و اشتراک گذاری گواهی آنلاین

نرم افزار LXP

پلتفرم تجربه یادگیری

نرم افزار مدیریت آموزش مجازی

مدیریت و توسعه آموزش مجازی

نرم افزار مراقبت از آزمون آنلاین

پلتفرم تضمین اعتبار ارزشیابی آموزشی

آزمون ساز آنلاین

طراحی، مدیریت و برگزاری آزمون

نرم افزار طراحی پرسشنامه

طراحی و مدیریت نظرسنجی

نرم افزار مدیریت دانشگاه

راهکاری هوشمند برای مدیریت یکپارچه دانشگاهی

نرم افزار برگزاری کنفرانس آنلاین

نرم افزار جامع برای برگزاری کنفرانس های مدرن

نرم افزار مدیریت آموزش ضمن خدمت

توانمندسازی و توسعه عملکرد کارکنان سازمان

مدیریت آموزش مجازی دانشگاه

سیستم مدیریت آموزشی هوشمند برای دانشگاهیان