Skip to main content

طراحی لوگوی تصویری (لوگو نمادین)


یک لوگوی تصویری طرحی مبتنی بر گرافیک است. این لوگو احتمالا تصویری است که زمانیکه به آن لوگو فکر میکنید به ذهن می آید. نماد آیکونی اپل و پرنده توییتر مثال هایی بارز از این نوع هستند. مهمترین مساله هنگام تصمیم گیری در مورد یگ لوگوی تصویری این است که چه تصویری را انتخاب نماییم چراکه چیزیست که با کل موجودیت شرکت شما همراه خواهد بود. باید درمورد مفهوم و دلالت های گسترده تر تصویری که انتخاب میکنید به خوبی فکر کنید. آیا مانند جان دییر قصد بازی با نام تجاری خود را دارید؟ یا به دنبال یک مفهم عمیقتر هستید. یا آیا میخواهید شور و هیجان برانگیزید؟ مانند آنچه که بنیاد جهانی حیات وحش با انتشار تصاویر از یک پاندا به عنوان یک گونه در معرض خطر انجام داد.

 

طراحی لوگوی تصویری

لوگو نمادین

لوگوی تصویری