طراحی آرم

طراحی آرم
طراحی آرم
طراحی لوگو آرم
طراحی آرم
طراحی لوگو آرم
طراحی آرم

آخرین نوع اصلی از لوگو، آرم است. یک لوگوی آرمی متشکل از یک فونت درون یک نماد یا یک تصویر است.

مدال ها، مهرها و تاج ها را تصور کنید. این لوگوها یک ظاهر سنتی دارند که میتوانند تاثیر قابل توجهی ایجاد نمایند. بنابراین بهترین گزینه برای مدارس، سازمان ها و ادارات دولتی می باشند.

 همچنین صنعت خودرو نیز علاقه زیادی به این لوگو دارد. درحالیکه بسیاری از شرکت ها یک استایل کلاسیک دارند، ظاهر آرم سنتی خودشان را با طرح های لوگوی متناسب با قرن 21 ام به طور موثری مدرنیزه می کنند. (مانند آرم تصویری پری دریایی استارباکس و یا تاج معروف هارلی دیویدسون)

از آنجایی که این نوع لوگوها جزئیات بیشتری دارند و با توجه به این حقیقت که نام و نماد کاملا درهم پیچیده است، این لوگوها در مقایسه با لوگوهایی که معرفی شده است چندبعدی و تطبیق پذیر نیستند.

 تکرار یک طرح آرم پیچیده در سراسر برندینگ آسان نخواهد بود. در کارت های تجاری یک آرم شلوغ بسیار کوچک میشود و خواندن آن نیز دشوار میگردد. بنابراین به عنوان یک قانون سعی کنید که طرحتان پیچیده نبوده و یک طرح قدرتمند و جسورانه داشته باشید که شما را کاملا حرفه ای نشان دهد.

چه زمانی از لوگوی ترکیبی یا لوگوی آرمی استفاده کنیم؟ 

  • لوگوی ترکیبی انتخابی عالی تقریبا برای تمام تجارت ها است. چندجانبه و تطبیق پذیر است. معمولا کاملا منحصر به فرد بوده و محبوب ترین انتخاب در میان شرکت های برجسته میباشد.
  • امکان دارد ظاهر سنتی لوگوی آرمی مورد توجه سازمان های دولتی و مدارس بسیاری باشد ولی در بسیاری از تجارت های خصوصی نیز عملکرد خوبی دارد، به ویژه در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی. ولی باید در جزئیات آن دقت بیشتری داشته باشید. چرا که نیاز به طرحی دارید که در تمام مواد بازاریابی به خوبی و به وضوح چاپ شود.