طراحی لوگو آرم

اخرین نوع اصلی از لوگو، آرم است. یک لوگوی آرمی متشکل از یک فونت درون یک نماد یا یک تصویر است. مدال ها، مهرها و تاجها را تصور کنید. این لوگوها یک ظاهر سنتی دارند که میتواند تاثیر قابل توجهی ایجاد نماید. بنابراین بهترین گزینه برای مدارس، سازمان ها و ادارات دولتی میباشد. همچنین صنعت خودرو نیز علاقه زیادی به این لوگو دارد. درحالیکه بسیاری از شرکت ها یک استایل کلاسیک دارند، ظاهر آرم سنتی خودشان را با طرح های لوگوی متناسب با قرن21م به طور موثری مدرنیزه میکنند. ( مانند آرم تصویری پری دریایی استارباکس ویا تاج معروف هارلی  دیویدسون)
از انجاییکه این نوع لوگوها جزئیات بیشتری دارند و با توجه به این حقیقت که نام و نماد کاملادرهم پیچیده است، این لوگوها درمقایسه با لوگوهایی که معرفی شده است چندبعدی و تطبیق پذیر نیستند. تکرار یک طرح آرم پیچیده در سراسر برندینگ آسان نخواهد بود. در کارت های تجاری یک آرم شلوغ بسیار کوچک میشود و خواندن آن نیز دشوار میگردد. بنابراین یه عنوان یک قانون سعی کنید که طرحتان پیچیده نبوده و یک طرح قدرتمند و جسورانه داشته باشید که شما را کاملا حرفه ای نشلان دهد.

طراحی لوگو آرم

طراحی لوگو آرم

طراحی آرم

چه زمانی از لوگوی ترکیبی یا لوگوی آرمی استفاده کنیم:

check-in-box یک لوگوی ترکیبی انتخابی عالی تقریبا برای تمام تجارت ها است. چندجانبه و تطبیق پذیر است. معمولا کاملا منحصربه فرد بوده و محبوب ترین انتخاب در میان شرکت های برجسته میباشد.

check-in-box امکان دارد یک ظاهر سنتی لوگوی آرمی مورد توجه سازمانهای دولتی و مدارس بسیاری باشد ولی در بسیاری از تجارت های خصوصی نیز عملکرد خوبی دارد، به ویژه در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی. ولی در جزئیات آن دقت بیشتری باید داشته باشید. چراکه نیاز به طرحی دارید که در تمام مواد بازاریابی به خوبی و به وضوح چاپ شود.