طراحی لوگو ترکیبی

طراحی لوگوی ترکیبی
طراحی لوگوی ترکیبی
طراحی لوگوی ترکیبی
طراحی لوگوی ترکیبی
لوگوی ترکیبی lacoste
طراحی لوگوی ترکیبی

همانگونه که از اسمش پیداست، لوگوی ترکیبی متشکل از ترکیبی از لوگوهای حروفی یا کلمه ای، لوگوی تصویری، لوگوی انتزاعی و یا کاراکتری است.

تصویر و نوشته میتوانند کنار یکدیگر یا در بالا و پایین یکدیگر قرار گرفته و یا در یکدیگر ادغام شوند تا تصویری را شکل دهند. برخی از لوگوهای ترکیبی مشهور دوریتوس، برگر کینگ و لاکوست است.

از آنجایی که یک نام با تصویر همراه است، لوگوی ترکیبی انتخابی چند جانبه میباشد که در آن نوشته با تصویر و یا با Mascot همراه میشود تا به برند شما قدرت بیشتری بدهد.

با یک لوگوی ترکیبی مردم با نام و تصویر شما به طور یکجا ارتباط برقرار میکنند. همچنین از آنجایی که یک نماد و نوشته ب ایکدیگر یک تصویر مجزا را ایجاد میکنند، معمولا تبدیل این لوگوها به یک علامت تجاری آسانتر از یک لوگوی تصویری تنها است.