لوگوی انتزاعی

لوگوی انتزاعی
لوگوی انتزاعی
لوگوی انتزاعی

مزیت لوگوی انتزاعی:

 مزیت یک لوگوی انتزاعی این است که می تواند بدون تکیه بر مفاهیم فرهنگی یک تصویر خاص، آنچه را که شرکتتان انجام میدهد به صورت نمادین انتقال دهد.

از طریق رنگ و شکل میتوانید معنی را ساخته و احساسات را به سمت برندتان سوق دهید. برای مثال دقت کنید که چگونه علامت نایک حرکت و آزادی را میرساند.

لوگوی انتزاعی نوعی خاص از لوگوی تصویری است. به جای اینکه یک تصویر قابل تشخیص مانند سیب یا پرنده باشد، یک شکل هندسی انتزاعی است که معرف تجارت شما میباشد.

همانند تمام نمادهای لوگویی، این لوگوها به خوبی کارساز و اثربخش هستند چراکه برند شما را در یک تصویر خلاصه میکنند. البته به جای اینکه یک تصویر قابل تشخیص از چیزی محدود باشد، لوگوهای انتزاعی این اجازه را به شما میدهند تا یک چیز کاملا منحصر به فرد برای معرفی برندتان بسازید.