Skip to main content

لوگوی انتزاعی

لوگوی انتزاعیطراحی لوگوی انتزاعیلوگوی انتزاعی

 

لوگوی انتزاعی نوعی خاص از لوگوی تصویری است. به جای اینکه یک تصویر قابل تشخیص مانند سیب یا پرنده باشد، یک شکل هندسی انتزاعی است که معرف تجارت شما میباشد.


 

 تعدادی از مثال های مشهور این نوع دایره تقسیم شده پپسی و گل نواری آدیداس است.


 

همانند تمام نمادهای لوگویی، این لوگوها به خوبی کارساز و اثربخش هستند چراکه برند شما را در یک تصویر خلاصه میکنند. البته به جای اینکه یک تصویر قابل تشخیص از چیزی محدود باشد، لوگوهای انتزاعی این اجازه را به شما میدهند تا یک چیز کاملا منحصر به فرد برای معرفی برندتان بسازید.


 

 مزیت یک لوگوی انتزاعی این است که می تواند بدون تکیه بر مفاهیم فرهنگی یک تصویر خاص، آنچه را که شرکتتان انجام میدهد به صورت نمادین انتقال دهد.


 

<از طریق رنگ و شکل میتوانید معنی را ساخته و احساسات را به سمت برندتان سوق دهید. برای مثال دقت کنید که چگونه علامت نایک حرکت و آزادی را میرساند.