Skip to main content

لوگوی انتزاعی

-----
یک لوگوی انتزاعی نوعی خاص از لوگوی تصویری است. به جای اینکه یک تصور قابل تشخیص مانند سیب یا پرنده باشد، یک شکل هندسی انتزاعی است که معرف تجارت شما میباشد. تعدادی از مثال های مشهور این نوع دایره تقسیم شده پپسی و گل نواری آدیداس است.

لوگوی انتزاعی

طراحی لوگوی انتزاعی

لوگوی انتزاعی

 


همانند تمام نمادهای لوگویی، این لوگوها به خوبی کارساز و ثمربخش هستند چراکه برند شما را در یک تصویر خلاصه میکنند. البته به جای اینکه به یک تصویر قابل تشخیص از چیزی محدود باشد، لوگوهای انتزاعی این اجازه را به شما میدهد تا یک چیز کاملا منحصربه فرد برای معرفی برندتان بسازید. مزیت یک لوگوی انتزاعی این است که میتواند بدون تکیه بر مفاهیم فرهنگی یک تصویرخاص، انچه را که شرکتتان انجام میدهد به صورت نمادین انتقال دهد. از طریق رنگ و شکل میتوانید معنی را ساخته و احساسات را به سمت برندتان سوق دهید. برای مثال دقت کنید که چگونه علامت نایک حرکت و آزادی را میرساند.