Skip to main content

نوآوری در مدل کسب و کار

نوآوری در مدل کسب و کار به ندرت به صورت تصادفی رخ میدهد، از سوی دیگر این نوآوری صرفا در انحصار نوابغ عرصه کسب و کار نیست. نوآوری در مدل کسب و کار را میتوان مدیریت نمود، از طریق فرایندها سازمان دهی کرد و از آن در جهت ایجاد رشد چشمگیر در پتانسیل خلاقانه سازمان بهره برداری کرد. مساله چالش برانگیز این است که علارغم تمام تلاش هایی که برای به کارگیری فرایندی مشخص برای نوآوری میشود، نوآوری در مدل کسب و کار غیرقابل پیش بینی و بسیار نامنظم است. این موضوع نیازمند توانایی مدیریت شرایط عدم قطعیت و ابهام تا زمان یافتن راه حلی خوب میباشد. البته رسیدن به این راه حل ممکن است بسیار زمان بر باشد. مشارکت کنندگان بدون اینکه انتظار دست یابی بسیار سریع به راه حل را داشته باشند، باید وقت و انرژی زیادی را برای بررسی گزینه های مختلف صرف کنند. پاداش زمان صرف شده، به احتمال زیاد مدل کسب و کار جدید و قدرتمندی خواهد بود که رشد آینده را تضمین میکند.

نوآوری در مدل کسب و کار

این رویکرد نگرش طراحی نامیده میشود که با نگرش تصمیم که در مدیریت کسب و کار سنتی غالب است تفاوت دارد. در نگرش تصمیم، ایجاد راه حل های مختلف آسان بوده اما انتخاب میان آنها دشوار است. در حالی که در گرایش به طراحی، اگرچه طراحی یک راه حل برجسته دشوار است، اما زمانی که یک بار انجام شود با انتخابی ساده و بدیهی مواجه خواهیم بود.
این تفاوت به طور ویژه ای در نوآوری در مدل کسب و کار کاربرد دارد. امکان دارد علارغم تحلیل های بسیار زیاد در ایجاد یک مدل کسب و کار جدید و رضایت بخش ناکام باشید. با توجه به اینکه جهان سرشار از ابهام و عدم قطعیت است، نگرش طراحی که با کاوش و نمونه سازی گزینه های محتمل همراه است، با احتمال بیشتری منجر به خلق یک مدل کسب و کار جدید و اثربخش میشود. این کاوش ها شامل رفت و برگشت های نامنظم بین تحقیقات بازار، تحلیل، نمونه سازی های مدل کسب و کار و تولید ایده میباشد که منجر به خلق فرصت میشود. در سازمان های با قدمت زیاد، تلاش های نوآوری در مدل کسب و کار عموما بازتابی از مدل و ساختار سازمانی موجود هستند. محرک این تلاش ها، یکی از این چهار مورد است: وقوع بحران در مدل کسب و کار موجود یا در شرف نابودی قرارگرفتن سازمان، تعدیل، بهبود یا دفاع از مدل موجود به منظور تطبیق با محیط در حال تغییر، ورود فن آوری ها و محصولات یا خدمات جدید به بازار، آماده شدن برای آینده با کاوش و آزمودن مدل های کسب و کار جدید.
پس از این مرحله با مرحله فرآیند طراحی مدل کسب و کار سروکار داریم که در مقاله بعدی به تفضیل به این موضوع پرداخته شده است.

تگ های مرتبط: کسب و کار, مدل کسب و کار

Leave a Reply