قوانین طلایی برای فروش موفق

اولین قانون موفقیت در فروش «تخصیص زمان بیشتر به مشتریان احتمالی بهتر» است. ممکن است مشتریان احتمالی زیادی برای محصولات و خدمات شما وجود داشته باشند، اما همه آن‌ها مشتریان احتمالی مناسب شما نیستند. اغلب مشتریان احتمالی برای شرکت شما و محصولات و خدمات شما مناسب نیستند. در بسیاری از کسب‌و‌کارها، 20 درصد مشتریان، 80 درصد محصولات و خدمات را می‌خرند. کار مهم شما پیدا کردن آن 20 درصد از مشتریان است.

بخش های مشتری در مدل کسب و کار

جزء سازنده بخش های مشتری در مدل کسب و کار، گروه های مختلفی از افراد یا سازمان هایی را تعریف می نماید که شرکت قصد دست یابی و خدمت به آنان را دارد.
مشتریان، قلب هر کسب و کاری را تشکیل میدهند. بدون مشتریان (سودآور) هیچ شرکتی نمیتواند در بلند مدت دوام آورد. به منظور برآورده کردن بهتر نیازهای مشتریان، شرکت ممکن است آنان را در بخش های جداگانه بر حسب نیازهای مشترک، رفتارهای مشترک و سایر ویژگی ها گروه بندی کند.

طراحی وب سایت برای کسب و کار

اینترنت ابزار قدرتمندی است که پیام شما را بدون زحمت و ترک محل در سراسر جهان منتشر می کند. امروزه هر کسب و کار بزرگ و کوچک محلی یا بین المللی، وب سایتی برای خود ایجاد کرده است. طراحی وب سایت برای معرفی کسب و کار یکی از روش های الزامی برای هر کسب و کاری است تا خود را به جهان معرفی کند.
در طراحی وب سایت برای معرفی کسب و کار، افراد محصول یا خدمات شما را دیده و ارزیابی می کنند. بنابراین وب سایت تجاری در ارتباط با جذب مشتریان و معرفی کسب و کارتان است. 

اجزای مدل کسب و کار

مدل کسب و کار را میتوان به بهترین شکل ممکن از طریق نه جزء سازنده تشریح نمود. این اجزای مدل کسب و کار منطق چگونگی کسب درآمد یک شرکت را نشان میدهند. اجزای مدل کسب و کار چهار حیطه اصلی یک کسب و کار  را پوشش میدهند: مشتریان، ارزش پیشنهادی، زیرساخت و پایداری مالی. مدل کسب و کار همانند طرحی کلی برای استراتژی عمل میکند تا استراتژی از طریق ساختارها، فرایندها و سیستم های سازمانی پیاده سازی شود.

ارزش پیشنهادی "ارزش آفرینی برای مشتری"

ارزش پیشنهادی دلیل ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکت ها توسط مشتریان است. هر ارزش پیشنهادی متشکل از بسته ای منتخب از محصولات یا خدمات است که نیازهای یک بخش خاص از مشتریان را برآورده میکند. بنابراین ارزش پیشنهادی در مدل کسب و کار مجموعه یا بسته ای از منافع است که شرکت به مشتریان پیشنهاد میدهد. برخی از ارزش های پیشنهادی نوآورانه بوده و پیشنهادی جدید، متمایز و جهشی محسوب میشوند. برخی هم ممکن است شبیه به پیشنهادهای فعلی بازار بوده اما دارای ویژگی ها و تمایزاتی اضافه بر آنها باشد.

ارزیابی مدل کسب و کار

ارزیابی مدل کسب و کار به صورت منظم یک فعالیت مهم مدیریتی است که به سازمان اجازه میدهد سلامت جایگاه بازار خود را ارزیابی کرده و در صورت لزوم این جایگاه را به تناسب تغییر دهد. این بررسی کلی ممکن استمبنایی برای بهبود مستمر مدل کسب و کار شده یا تبدیل به محرکی برای ایجاد تغییرات جدی و نوآوری در مدل کسب و کار گردد.

عوامل موثر در رشد استارت آپ

شروع کسب و کاری که برای خودتان باشد هیجان انگیز است. اما همانند بسیاری افرادی که شرکت های استارت آپ خود را راه اندازی کرده اند، به زودی درمی یابید که موفقیت و رشد استارت آپ یا حتی ادامه آن چقدر می تواند دلهره آور باشد. برای کسانی که شرکت های استارت آپ دارند، بازار کسب و کار و رشد استارت آپ مسئله پیچیده ای است که هر کسب و کار جدیدی، به ویژه استارت آپ های کوچک با آن مواجه هستند. 

نمونه مدل کسب و کار چیست؟

نمونه سازی ابزاری قوی برای توسعه مدل های کسب و کار جدید و نوآور است. نمونه سازی در مدل کسب و کار مشابه تفکر تصویری، مفاهیم مجرد و انتزاعی را ملموس ساخته و بررسی ایده های جدید را تسهیل میکند. این تکنیک ریشه در علوم طراحی و مهندسی دارد و به طور گسترده در طراحی محصول، معماری و طراحی تعاملی به کار برده میشود.طراحی نمونه مدل کسب و کار به دلیل ماهیت غیرملموس استراتژی و رفتار سازمانی، کمتر متداول است. در حالیکه نمونه سازی برای مدت های طولانی نقش عمده ای در محل تلاقی کسب و کار و طراحی، مثلا در طراحی محصولات داشته است.  در سال های اخیر در حیطه هایی مانند طراحی فرایندها، طراحی خدمات و حتی طراحی سازمان و استراتژی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

روش های افزایش فروش

فروش موفق و متعاقبا افزایش فروش هنر ایجاد مکالمه دو طرفه است. به همین دلیل است که بزرگترین فروشندگان در غرب به ندرت سلسله وار صحبت میکنند. موفقیت در فروش و افزایش فروش با توان مطرح کردن پرسش های ممناسب و سپس گوش کردن به پاسخ ها شروع میشود. طرح پرسش های خوب میتواند برای مشتری انگیزه ایجاد کند تا حالت و فکرش را در مورد شما و محصولتان تصحیح کند و این یعنی ایجاد ذهنیت در مشتری. فروشندگان اطلاعات فراوانی در مورد محصول دارند و مشکل اینجاست که دوست دارند مشتری خود را سرریز از اطلاعات مربوط به کالا کنند که نه درخواست شده و نه به آنها نیاز است. امروزه اگر نتوانید اطلاعات مناسب به مشتری ارائه دهید، دانش گسترده تان علیه شما عمل میکند.

گسترش کسب و کار

جریان اطلاعات دیجیتال خلق یک سازمان بدون مرز و متعاقبا گسترش کسب و کار را برای شرکت میسر میسازد. بدون شک دیجیتالی شدن موجب گسترش کسب و کارتان شده و آن را تغییر میدهد. یک محصول، زمانی در بازار پرفروش می‌شود که از کیفیت خوب، تبلیغات، بازاریابی قوی و همراهی با تکنولوژی های به روز در جلب توجه مشتری برخوردار باشد. بدون سیستم اطلاعاتی مدرن، هیچ شانسی برای توسعه خدمات، استفاده از موارد خاص به موقع جهت به دام انداختن مشتریان یا ارائه پیشرفت های خاص به مشتریان هدف گیری شده نخواهید داشت.

Pages