Skip to main content

سیستم های تصمیم یار

 

سیستم های تصمیم یار DSS

 

 

صنعت تحقیقات بازار

صنعت انرژی

صنعت تولید

صعنت سرمایه گذاری و امور مالی

 

دسترسی به اطلاعات آسان تر از همیشه


هر تصمیمی باید ریشه در داده های با کیفیت داشته باشد. امروزه برای هر شرکت کوچک یا بزرگی تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین به تصویر کشیدن صحیح KPIها بسیار سریع تر و آسان تر از هر زمان دیگری میباشد. سیستم پورتال هوشمند OPI به عنوان یک پلتفرم خدماتی تمام قدرت و انعطاف لازم را جهت تجسم و دسترسی آسان به داده ها در حرفه ای ترین روش ممکن دارا میباشد. همچنین کیفیت یکی از مبناهای اصلی OPI میباشد تا داده ها دقیق و آماده به کارگیری با وضوح کامل باشند.

سیستم های تصمیم یار


ویژگی های سیستم تصمیم یار(dss)

 

تعامل با داده ها


با استفاده از پورتال  OPI قادر خواهید بود که داده های خود را مورد بررسی قرار داده، الگوها و روند موجود در آن را با به کاربری نمودرهای مختلف به تصویر کشیده، داشبوردهای حرفه ای ساخته و با درکی منسجم از ارتباط میان داده های خود و بازار و همچنین با نگرشی عمیقتر اطلاعات خود را مورد کاوش و ارزیابی قرار دهید.

تعامل با داده ها

 

به اشتراک گذاری داده ها


پورتال   OPIطیف وسیعی از گزینه های ارائه و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات را فراهم میکند. میتوانید به راحتی داشبوردهای خود را از طریق URL به اشتراک گذاشته، گزارش های منسجم ساخته و یا به طور مستقیم با مدیر، شرکا یا مشتریان به راحتی و در هر زمانی در ارتباط باشید.

به اشتراک گذاری داده ها

راه حل های پیشرو برای داده های تجارت شما


خلاصه ای از ویژگی ها