Skip to main content
مقالات

انواع کارآفرینی

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

entrepreneurship types

همانگونه که اشاره شد كارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه درطي آن فرد كارآفرين با ايده هاي نو، خلاق و شناسايي فرصت هاي جديد و با بسيج منابع به ايجاد كسب و کار و تشکیل سازمان هاي جديد میپردازد. انواع کارآفرینی متعددی وجود دارد. بر اساس نوع کسب و کار، کاربرد فن آوری، مالکیت، گستردگی تشکیلات و عوامل متعدد بسیار دیگر انواع کارآفرینی را میتوان طبقه بندی نمود که دسته بندی عمده و اصلی آن شامل چهار گروه میشود: کارآفرینان نوآور، کارآفرینان مقلد، کارآفرینان محافظه کار، کارآفرینان متعصب.

کارآفرینان نوآور

این کارآفرینان علاقه مند به معرفی ایده های جدید به بازار هستند. همچنین به نوآوری گرایش داشته،  کالاهای جدید معرفی می‌کنند، روش‌های نوینِ تولید ایجاد می‌کنند، بازارهای جدید پیدا کرده و تشکیلات کسب و کار را از نو ساماندهی می‌کنند.  لازم به ذکر است چنین کارآفرینانی تنها زمانی به صورت موثر کار می‌کنند که تشکیلات کسب و کاری به سطوح خاصی از پیشرفت رسیده و افراد آن به دنبال تغییرات و اصلاحات باشند.

کارآفرینان مقلد

دسته دوم انواع کارآفرینی را کارآفرینان مقلد شکل میدهند. این افراد یک سیستم موفق موجود را مشاهده کرده و آن را به روشی تکرار میکنند که تمام نقائص مدل اصلی اصلاح شده و تمام کارایی آن حفظ شود. این کارآفرینان تلاش در بهبود یک محصول یا فرایند تولید موجود دارند و میتوانند پیشنهاداتی را جهت افزایش استفاده از تکنولوژی های بهتر ارائه دهند. این گونه کارآفرینان به صورت ویژه‌ای مناسبِ مناطق توسعه‌نیافته هستند زیرا می‌توانند برای تقلید و ایجاد ترکیبی جدید از عوامل تولیدی که در مناطق توسعه‌یافته وجود دارند، روحیه‌ و انگیزه‌ی سریع و ناگهانی به تشکیلات کسب و کاری وارد کنند.

کارآفرینان محافظه کار

این کارآفرینان در رویکردهای خود و در اتخاذ هرگونه تغییری بسیار محتاط هستند. تصمیمات ناگهانی نگرفته و از نوآوری ها و تغییراتی که با خط مشی و اهداف آنها درهماهنگی نباشد اجتناب میکنند. آنها تنها وقتی دست به تقلید فنون‌ و روش‌ها می‌زنند که کاملا برای‌شان محرز شده باشد که شکست در انجام آن کار تنها به تغییرات نسبی و خفیفی در جایگاه کسب و کارشان منجر شود.

کارآفرینان متعصب

آخرین مقوله انواع کارآفرینی شامل کارآفرینان متعصب میگردد. این کارآفرینان علاقه ای به تغییر نداشته و تمایل دارند که کسب وکارشان را به روشها و سیستم های قدیمی خودشان انجام دهند. چنین کارآفرینانی ممکن است دچار ضرر و زیان شوند ولی حاضر نیستند در روش‌های جاری تولید‌شان هیچ‌گونه تغییری را اعمال کنند.

Leave a Reply