Skip to main content
وب سایت دارت استون
  • طراحی لوگوی تجاری
توضیحات پروژه

طراحی سایت تجاری

 

طراحی سایت تجاری برای برند دارت استون در زمینه سنگ های قیمتی به روش  مدرن توسط تیم طراحی سایت شرکت گیتی افروز انجام شد.

 

سبک طراحی سایت برای این برند، بیانگر ظرافت و مدرن بودن برند است.  

جزئیات پروژه