Skip to main content

طراحی وب سایت صنعتی

طراحی وب سایت صنعتی برای برند پی سی کا یک پروژه گسترده برای کشور ترکیه در زمینه اجرای پروژه های صنعتی پتروشیمی و نفت است.

برخی از اصول رعایت شده طراحی سایت صنعتی در این سایت:

  • اصول تجربه کاربری
  • برندینگ
  • معرفی کامل پروژه ها
  • سئو

Leave a Reply