Skip to main content

طراحی سایت نفت، گاز و پتروشیمی

طراحی سایت صنعتی برای برند دارت گلوب در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با توجه فضای متفاوت این حوزه به شکل رسمی تر انجام شده است. 

برخی از اصول طراحی سایت صنعتی برای این برند شامل:

  • چندزبانه بودن
  • معرفی کامل خدمات
  • طراحی صفحات سایت بر اساس آنالیز دقیق نیازهای مشتری
  • تولید محتوای سئو محور

Leave a Reply