Skip to main content

همانگونه که همه ما می دانیم حفظ آرامش از جمله مواردی می باشد که در هر وضعیتی به نفع ما می باشد.کارآفرینان موفق و پیشرو می دانند که حفظ آرامش سبب می گردد تا آنها چالش های مواجه شده را به سهولت و با سرعت پبیشتری هدایت نمایند.اینکه در موفق حساس و و چالش برانگیز خونسردی خود را حفظ نماییم یک هنر است و مانند تمامی صفات دیگر انسانی، اینکه خونسردی و حفظ آرامش برای ما به یک عادت مبدل گردد هنرنمایی ماست.در اینجا ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق در حفظ آرامش را بر گرفته از entrepreneur  یادآور می شویم:

Ways Successful Entrepreneurs Stay Calm

۱- آنها یک نفس عمیق می کشند.

اولین راهکار از ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق در حفظ آرامش کشیدن نفس عمیق می باشد. سوخت اکسیژن مغز و سیستم گردش خون و در واقع می تواند شما را در ریلکس بودن کمک نماید.این یکی از دلایلی است که افراد حتی در فیلمهای قدیمی زمانی که در شرایط استرس زا و چالش انگیز قرار می گرفتند در  پاکتهای کاغذی نفس می کشیدند و از این طریق اکشیژن بیشتری را وارد سیستم گردش خونی خود می نمودند.توجیه علمی قضیه به این صورت است که در این حالت مغز شما بصورت کاملا فعالانه، از طریق سیناپس های مغزی م ارتباطات و سیگنالهای غیر ضروری را خاموش نموده  و شما می توانید تصمیم گیری بهتری داشته باشید و یا دست کم اجازه دسترسی به گزینه های بیشتری برایتان فراهم می نماید. کشیدن چند نفس عمیق به شما از لحاظ ذهنی کمک خواهد کرد تا جسمی آرام داشته باشید. امتحان کنید!

۲-آنها به نتیجه تمرکز می کنند.

دومین راهکار از ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق،تمرکز کارآفرینان بر نتیجه می باشد.یکی از بدترین چیزهایی که هر فردی می توانند در مواقع اضطراری انجام دهد سریع عکس العمل نشان دادن در وقایع می باشد.با این حال اغلب مردم این کار را انجام میدهند.کارآفرینان موفق می دانند اقدامات حاصل از  واکنش سریع و عجوله اوضاع پرتنش ممکن است کاملا” اشتباه باشد و به اصطلاح توجه بیش از حد به جزییات، سبب ندیدن با متوجه نشدن به نکته اصلی می گردد.با لحظاتی تمرکز بر روی پیادمدهای حاصله ، فرد خود را در فضای اتخاذ یک تصمیم گیری معقول بر اساس چشم انداز ترسیم شده قرار می دهند و سبب می گردد تا چارچوب تصمیمات حاصله مطابق با گستره چشم انداز نتایج نهایی بوده و سایر فعالیتهای جانبی را نیز به آن سمت سوق دهد.

۳- سبک کار کردن آنها .

سومین راهکار از ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق در حفظ آرامش سبک کار کردن آنها می باشد.حرکتهای فیزیکی بیش از حد نشاندهنده  استرس، اضطراب و حتی خشم می باشد.یکی از رفتارهای معمول کارآفرینان موفق در دوران سخت و پرتنش، حفظ آرامش شخصی خود با کار، تلاش و فعال ماندن، آنها می باشد .توصیه می گردد زمانیکه نیازمند اتخاذ تصمیمی مهم در خصوص اعلام نظر در مورد یک پیشنهاد یا درخواست مهم می باشید در صورت امکان قبل اتخاذ تصمیم به یک پیاده روی کوتاه رفته و سپس تصمیم گیری نمایید.به عبارتی دیگر قبل از تصمیمات مهم بهتر است یک فعالیت بدنی هر چند کوتاه مدت را تجربه نمایید.دلیل علمی امر، عملکرد اندروفین بدن شما جهت متعادل و آرام نگه داشتن برای هنگامی که بدن بیشترین نیازرا به آن داشته باشد.

۴- مدیتیشن عمل یا شیوه تمرکز حواس آنها

چهارمین راهکار از ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق در حفظ آرامش مدیتیشن عمل یا شیوه تمرکز حواس آنها می باشد.مدیتیشن و تمرکز حواس تمرین خوبی است و به شما کمک خواهد کرد مغز خود را زمانی که بیشترین نیاز را برای تمرکز و آرامش دارید آماده ساخته و هر زمانی بتوانید از بیشترین توان فکری و تمرکزی خود استفاده نمایید.مدیتیشن عملی بی نقص نیست بلکه تمرینی است برای مدیریت ذهن و افکاری که بصورت آشفته و بدون دسته بندی از اطراف فرد بدون نظارت وارد مغز شما می گردد.اگر شما بطور مداوم برای دسته بندی افکار خود و حفظ آرامشتان تمرین داشته باشید براحتی می توانید در مواقع مورد نیاز با آرامش خاطر تمام تمرکز نمایید و این برای کارآفرینان موفق یک عادت همیشگی می باشد.

۵- شنوندگان خوبی می باشند

پنجمین راهکار از ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق در حفظ آرامش،شنونده خوب بودن آنهاست. حفظ آرامش اغلب حتی به سادگی پرهیز از صحبت کردن و اجازه بحث ، گفتگو بیان دیدگاهها و نظرات توسط دیگران نیز می باشد.مادامیکه که شما با دیدی باز و واقع بینانه در تلاش برای گوش دادن به سخنان طرف مقابل باشید شما می توانید برای تمامی شرایط غیر معمول ممکن، آرامش فراهم نمایید.نیاز اکثر مردم، تنها گوش فرا دادن به سخنان و بحث های آنهاست با اینکه خود شنونده خوبی نیستند و به صحبت های دیگران متمرکز نمی شوند.
گوش دادن تنها یک مهارت است اما به خودی خود قادر به پرورش بسیاری از مهارت های دیگر می گردد.کارآفرینان موفق کاملا” به این امر واقف می باشند و معتقدند یادگیری یک شنونده خوب بودن کمک بسیار بزرگی جهت حفظ آرامش خود و دیگران در شرایط پرتنش و استرس زا می باشد.

ادامه ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق در حفظ آرامش در بخش دوم مقاله می باشد.

Leave a Reply