Skip to main content

با مطالعه ۵ راهکار از راهکارهای کارآفرینان موفق در مقاله قبلی، اینک به ادامه ۵ راهکار دیگر از ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق در حفظ آرامش می پردازیم امید است روزنه ای هر چند کوچک، جهت دستیابی به موفقیت های بیشتر شما گردد.

 

۶- حس همدردی آنان
راهکار ششم از ۱۰ راهکار کارآفرینان موفق در حفظ آرامش در بخش دوم حس هم دلی کارآفرینان می باشد.همدلی دارای مفهومی فراتر از گوش دادن به سخنان طرف مقابل می باشد بلکه در همدلی فرد گام به حیطه شخصی فرد مقابل می نماید.با این وجود، برخی اوقات افراد همدلی را به اشتباه ، انجام دادن اقدامی یا کاری برای شخص دیگر می دانند.
زمانیکه شما بطور کاملا” دلسوزانه به سخنان فردی گوش داده و با او همدردی می نمایید، ذهن شما بدلیل اینکه متشنج نیست و در حالت آرامش می باشد بیشتر از یک راه حل و راهنمایی پیشنهاد می دهد و برای طرف مقابل سودمندتر می باشد.(البته این مورد در خصوص تمامی افراد و تمامی مشکلات بصورت ۱۰۰% صادق نمی باشد.) آموزش همدردی به حفظ آرامش شخصی شما نیز کمک خواهد نمود چون سبب کسب تجارب مختلفی برای شما می گردد.
تفاوت دید کارآفرینان با افراد عادی در اداره اوضاع پر تنش و شرایطی که در نگاه اول بعنوان یک تهدید به نظر می رسد ناشی می گردد و هنر آنها تبدیل این تهدیدها به یک فرصت استثنایی و مفید می باشد.

 

۷- آنها به اسلحه های خود را می چسبد.
نشستن پای صحبت سایرین و همدردی با آنها دلیل نمی شود که شما در تصمیمات خود مردد باشید.کارآفرینان موفق همواره با بهره گیری از برترین سلاح خود یعنی ذهن خد ساخته و قدرت فکری خود تصمیمات خود را بصورت قاطعانه و با آرامش تمام اتخاذ می نمایند.

 

۸- کارآفرینان موفق قدر، ارزش  و منزلت وجودی خود را می دانند
کارآفرینان موفق بر ارزش وجودی خود کاملا واقف اند بنابراین مشکلات کاری و شرایط مستعد تنش به سختی آرامش آنها را از بین می برد چون توفعات و انتظارات خود را بصورت کاملا” آگاهانه مدیریت نموده و به خود وسایرین احترام قائل اند.به رسمیت شناختن وجود موانع و مشکلات در مسیر رسیدن به موفقیت سبب می گردد تا فرد بهترین عکس العمل را در مواجه با مشکلات داشته و با خونسردی و آرامش تمام، بهترین تصمیمات را اخذ می نماید.

 

۹- آنها به راحتی می بخشد.
کارآفرینان موفق می دانند که ما می توانیم در طول زمان و با گذشت زمان براحتی بسیاری از مسایل را نادیده گرفته و ببخشند. به همین دلیل است که آنها کینه نگه نمی دارد و به راحتی می بخشد. اگر شما سریع از خطای دیگران چشم پوشی کرده و عفو نمایید، شما می توانید براحتی  آرامش درونی خود را در طول سختی ها و اوضاع پرتنش حفظ نمایید.

 

۱۰- آنها در ارزشهای مثیت تمرکز می نمایند.
تمرکز بر روی ارزشهای مثیت بصورت یک شعار مثبت، در جهت توسعه و پیشرفت، می تواند نمایان گردد.این طرز فکر همچون یک کاتالیزر در تنش ها و چالش های زندگی عمل نموده و سبب کسب موفقیت های طلایی در زندگی شما خواهد بود و کارآفرینان موفق با کسب این توانایی زمان برگزاری دادگاه زندگی، آرامش درونی خود را حفظ می نمایند.

 

مطالب فوق بر گرفته از entrepreneur بوده و امید است مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.

Leave a Reply