Skip to main content

قابلیت بازگشت به قبل در فرآیند ویرایش!

پیش نویس در اینستاگرام

اگر شما از کاربران مشتاق برنامه اینستاگرام هستید، میدانید که گاهی اوقات برای گذاشتن یک پست کامل باید کمی تلاش کنید. اکنون، اگر شما در داخل برنامه اینستاگرام از یک صفحه خارج شوید و یا به صفحه قبل بازگردید هر ویرایشی که بر روی پست موردنظر انجام داده بودید ، از دست خواهید داد.

اینستاگرام درحال تغییر این ویژگی می باشد, توسط معرفی یک قابلیت که احتمالا شما نیز بزودی می توانید آن را مورد استفاده قرار دهید: “ذخیره پیش نویس در اینستاگرام “.

تعداد محدودی از کاربران اینستاگرام قادر به استفاده از ویژگی “دخیره پیش نویس” یا (Save Drafts) می باشند. در حال حاضر این شرکت به TechCrunch اعلام و تایید کرد که این ویژگی فقط “یک آزمایش” است. اما این به معنای نفی عملی شدن این قابلیت نیست و در آینده در بروزرسانی های این برنامه افزوده خواهد شد.

علی رغم وجود هیجانات زیاد پیرامون این قابلیت در حال آزمایش، اینطور که معلوم است فعلا قابلیت ذخیره پیش نویس توسط اینستاگرام محیا نشده است ولی بی شک اینستاگرام در حال بررسی واکنش ها می باشد.

پس منتظر این قابلیت باشید، که بزودی می تواند اتفاق بیفتد.

منبع:engadget

Leave a Reply