Skip to main content

سلول سوختی آیفون ۶ تا یک هفته شارژدهی می کند.

سلول سوختی آیفون 6 تا یک هفته شارژدهی دارد

یک شرکتی انگلیسی، یک باتری هیدروژنی که می تواند تا یک هفته شارژدهی کند را در داخل آیفون ۶ باریک قرار داد بدون اینکه باتری اصلی گوشی قابلبت خود را از دست دهد.

اپل، در سال ۲۰۱۱ که  سیستم باتری های هیدروژنی را به ثبت رساند، تحولات را از نزدیک بررسی و با محققان انگلیسی در  رابطه با انرژی هوشمند و  بر روی پتانسیل برنامه ریزی vaporware کار می کند.

Apple-granted-patents-for-mobile-hydrogen-battery-systems

بخار آب خارج شده از منافذ موجود به مقدار کم، از باتری های هیدروژنی، یک مشکل آزار دهنده به نظر می‌رسد که به آن vaporware می گویند.

پیش بینی می شود مدیران تولید انرژی هوشمند، که هنوز قیمت گذاری نشده است، تکنولوژی طراحی شده را، در پایین گوشی های نسل آینده به راحتی خواهند گنجاند.

ظاهراً، آن ها می توانند برای قیمت گذاری تا پای ادویه یک کدو تنبل یا مانند آن، پیش بروند که قابل تحمل است. در حال حاضر آیفون ۶ با قابلیت شارژدهی یک هفته ای، تنها از طریق سوکت صوتی سازگاری دارد که به عنوان یک راه حل زیبا به نظر می آید.

منبع: Phone Arena

Leave a Reply