Skip to main content

این ربات ها شاید نتوانند خرید روزانه شما را انجام دهند یا لباس بشورند اما شاید بتوانند به افرادی با محدودیت های فیزیکی کمک کنند تا در مکان هایی حضور یابند که امکان آن پیش از این برای شان وجود نداشته.

تیمی از محققین انستیتو تکنولوژی فدرال سوئیس در لوزان، در حال کار روی رباتی هستند که به افراد ناتوان امکان بازتاب رفتارهای شان را می دهد. این افراد می توانند ربات ها را از همانجایی که نشسته اند و فقط از طریق افکار شان کنترل کنند.

در این پروژه که یک سال تحت آزمون و خطا بوده، ۹ فرد ناتوان و ۱۰ فرد سالم از ایتالیا، آلمان و سوئیس مورد آزمایش قرار گرفتند. در ابتدا، کاربران باید سعی در برقراری ارتباط با ربات کنند. یک سری تفکرات خاص، بخش های مخصوصی از مغز را فعال می کند. برای چرخاندن ربات به سمت چپ و راست، کاربر باید متمرکز تفکر کند. این سیگنال های الکتریکی که توسط مغز ساطع می شود، توسط کلاهی که روی سر قرار گرفته جمع آوری می شود و در کامپیوتر به فرامین حرکتی تبدیل می گردد.

پس از انجام تمارین، کاربر قادر به کنترل رباتی در آزمایشگاهی در کشور سوئیس بود، آن هم بدون اینکه نزدیک به آن مرکز باشد یا حتی در کشور مذکور ساکن باشد.

ربات ها در مراحل ابتدایی توسعه هستند و چندان ظاهر زیبایی ندارند. تصور کنید یک لپتاپ که روی صندلی چرخ دار نشسته قرار است نماد شما در محل باشد. دوربین قرار گرفته روی آن به کاربر اجازه می دهد محیط را به خوبی تماشا کند و نمایشگر نیز چهره فرد را از طریق اسکایپ به نمایش می گذارد. بنابراین کاربران در هر دو سو می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

سنسورهای قرار گرفته روی بدن ربات به او اجازه می دهد تا نزدیک شدن به اشیاء درون محیط را نیز تشخیص دهد و از برخورد با آن ها اجتناب کند. در حال حاضر، تست های آزمایشگاهی نتیجه موفقیت صد در صدی به همراه داشته اند.

پروفسور میلان می گوید تسترها قادر بوده اند ربات را از اتاقی به اتاق دیگر منتقل کنند و جالب اینجاست که هیچ تفاوتی میان دو گروه ناتوان و توانمند وجود نداشت. هر دو گروه به شکلی برابر ربات را حرکت می دادند. افراد ناتوان با کمتر از ده روز تمرین قادر به کنترل ربات بوده اند.

پروفسور میلاد امیدوار است شرکت های بیمه به این پروژه کمک کنند تا زودتر چرخ های آن به چرخش افتد.

Leave a Reply