Skip to main content

درآمد بالقوه از بهینه سازی تلفن همراه

چندین سال پیش تبلیغ کنندگان بسیاری آگاه شدند که تلاش های بازاریابی دیجیتالی آنها باید شامل تلفن همراه نیز گردد ولی بر اساس باورهای قدیمی خود همچنان بر این عقیده بودند که اینکار ارزش صرف زمان را نداشته و ROI کافی را ارائه نمیدهد. McCann در مطالعه خود به رشد کاربری موبایل در میان مصرف کنندگان و ضرورت صرف زمان برندها برای حصول اطمینان از اینکه کسب وکارشان برای تلفن های همراه بهینه شده اشاره کرده است.
در حالیکه به نظر میرسد برندها آگاه از فرصتی هستند که بهینه سازی وب سایت برای تلفن همراه میتواند برای کسب و کارشان ارائه دهد، در واقع تنها تعداد معدودی از آنها از مزیت های اینکار بهره میبرد. از میان کسب و کارهایی که تلاش های بازاریابی دیجیتالی خود را با گوگل انجام میدهند، تنها 21 درصد برای تلفن های همراه بهینه شده اند. این مسئله برای برندهای هوشیار باید یک زنگ هشدار قابل توجه باشد. درحالیکه بازار موجود تقریبا غیر رقابتی است، بهینه سازی تلفن همراه میتواند سود عظیمی را بلافاصله و در آینده به همراه داشته باشد.
برندها چگونه تبلیغات موثر را بر روی تلفن همراه انجام میدهند؟
برای برندهایی که از نحوه کار تلاش های بازایابی خود در تلفن های همراه آگاهی ندارند، مطالعات انجام شده در این زمینه میتواند راهنمای خوبی باشد. هنگام ایجاد تبلیغات موثر موبایل باید به خاطر داشت که بر اساس مطالعات از نظر 47 درصد مخاطبان “مربوط بودن” مهمترین ویژگی برای تبلیغاتی است که به آن توجه نشان میدهند. بدین معنی که برندها باید تلاش قابل توجهی را برای جلب توجه و براوردن نیازهای مخاطبان خود انجام دهند. همچنین تبلیغات تلفن همراه باید برای کاربران سرگرم کننده و جذاب باشد. 20 درصد از کاربران بیان میکنند که مهمترین ویژگی برای تبلیغاتی که بر روی ان کلیک میکنند “جذاب بودن” آنها است.
برای تناسب تلاش های بازاریابی کسب و کار از طریق تلفن همراه با مخاطبان هدف خود آگاهی از انتظارات مخاطبان از اهمیت بسزایی برخوردار است. درحالیکه تبلیغات تلفن همراه میتوانند از طریق راه های مانند پلتفرم ادورد گوگل خدمات خود را ارائه دهند، برنامه های رایگان روشی دیگر برای ارائه پیشنهادات به مخاطبان هدف است. 72 درصد از کاربران موبایل بیان میکنند که اهمیت چندانی به دریافت این نوع پیشنهادات نمیدهند، به این معنی که این نوع تبلیغات از نظر برخی از کاربران آزاردهنده و ناخوشایند است. این موضوع به ویژه در مورد برندهایی که مخاطبان جوان را هدف قرار میدهند صدق میکند. مطالعات نشان میدهد که 21 درصد از افرادی که تبلیغات از طریق اپ های رایگان را منفی میدانند بالای 45 سال هستند.
کاملا آشکار است که مصرف کنندگان آماده حرکت به سمتی هستند که تکنولوژی آنها را در تلفن های همراه هدایت میکند. لازم است که برندها قابلیت و توانایی بازاریابی موبایل را از طریق ارائه تبلیغات مرتبط، خلاق و جذاب که توجه کاربران را جلب میکند به کار گیرند. کسب و کارها با شناخت استراتژی های موثر بازاریابی به همراه آگاهی از انتظارات کاربران بر روی تلفن همراه میتوانند با استفاده از تبلیغات موبایل به سمت موفقیت حرکت کنند.

Leave a Reply