Skip to main content
مقالات

میزان کارایی سیستم بازاریابی

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

همانطور که تمامی بازاریابان اینترنتی مطلع هستند، این موضوع  در ارتباط با تکنولوژی ها و نیازهای جدید بوجود آمده است. تا همین 10 سال گذشته، شغلی تحت عنوان

همانطور که تمامی بازاریابان اینترنتی مطلع هستند، این موضوع  در ارتباط با تکنولوژی ها و نیازهای جدید بوجود آمده است. تا همین 10 سال گذشته، شغلی تحت عنوان ” هماهنگ کننده و مسئول رسانه اجتماعی” و تبلیغات اینترنتی مثل امروز وجود نداشت. در ابتدا بایستی بطور هدفدار، اهداف خود را مشخص نمایید.

مشخص کردن اهداف:

با هر ابتکار کوچک و بزرگ ، بهتر است که به میزان و احتمال موفقیت کسب شده نیز فکر کرد. اگر اهداف خود را د رابتدا مشخص نکنید، عملکرد شفاف و موفقی نخواهید داشت. اهداف بازاریابی اینترنتی خود را میتوان در دو دسته آنلاین و آفلاین تعریف نمود. با برآورد پیشرفت ها و استفاده از تکنولوژیهای جدید به کمک سیستم های POS و … تمام موارد غیرقابل ارزیابی به موارد قابل ارزیابی تبدیل میشوند. ممکن است اهداف ثانوی و و فرعی نیز برای خود در نظر بگیرید که منجر به نتیجه بهتری نیز گردد.

انتخاب روشهای مناسب برای حصول اهداف: ( KPI)

تیم های بازاریابی موفق  KPI  هایی را انتخاب می کنند که بهترین داده را برای ارزیابی کارایی در سطح بازاریابی و حتی فروش نیز داشته باشد. این دو مقوله کاملا بهم مرتبط میباشند. با در نظرگیری تمام موارد مرتبط به تجارت الکترونیک میتوان منجر به عملکرد تجاری بهینه شد. موفقیت در بازاریابی الترونیک مستلزم بروز بودن و کنترل لحظه به لحظه سیستم است. بعنوان یک قانون کلی باید گزارشهای مربوطه را بصورت ماهیانه تنظیم نمود. بهرحال عملکرد رسانه الکترونیکی توسط افراد تیم بایستی بسته به میزان بودجه تیم بطور منظم مورد پایش قرار گیرد حتی بصورت هفتگی و روزانه.
برای ارگانها و کانالهای بزرگی همانند SEO ( بهینه سازی موتور جستجو) گزارشهای متناوب و پی در پی به منزله اتلاف وقت و هزینه میباشد.
تمامی گزارشها و پیگیریها تنها در صورتی منجر به کسب نتیجه مطلوب میگردند که همراه با تجزیه تحلیل دقیق عملکرد ها و فاکتورهای دخیل در نتایج باشند. به منظور ایجاد سیستم بازاریابی موفق نیاز به درک آمار و ارقام بدست آمده از داده ها میباشد. فرآیند بررسی و تجزیه تحلیل هوشمند به شما کمک خواهد نمود تا از اتلاف وقت و هزینه خود جلوگیری نماید.
پس از استخراج ایده ها و نگرشهای کلی از گزارشهای بدست آمده بایستی روند کار را ادامه داد و به  آزمون راهکارها پرداخت. کار آمدترین روش بازاریابی وقتیکه همراه با ریسک های متعددی باشد، منجر به شکست خواهد شد. درست است که آزمودن روشی برای تضمین موفقیت نمیباشد ولی بایستی تا جایی که منجر به موفقیت میشوند، این آزمودن ها را ادامه داد.

Leave a Reply