Skip to main content
مقالات

عوامل موفقیت موتور جستجو

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

عوامل موفقیت موتور جستجو

عوامل موثر بر رتبه بندی موتور جستجو در سه گروه دسته بندی می شود: 1) بهینه سازی موتور جستجو بر روی صفحه، 2) بهینه سازی موتور جستجو خارج از صفحه و 3) تخلفات و مجازات رتبه بندی. درون هریک از این گروه ها زیر مجموعه هایی وجود دارد که خود شامل یک یا چند عامل منحصربه فرد موثر بر SEO می باشند. هیچ یک از عوامل موثر بر بهینه سازی موتور جستجو به تنهایی رتبه بندی بهینه را تضمین نمی کند. در صورتیکه محتوای یک صفحه کیفیت پایینی داشته باشد، یک عنوان عالی HTML کمک نخواهد کرد. داشتن لینک های بسیار ولی کم کیفیت نیز سودمند نخواهد بود. داشتن عوامل مثبت متعدد شانس موفقیت را افزایش میدهد، درحالیکه وجود عوامل منفی میتواند این شانس ها را کم رنگ کند. تمام این موارد به طور جداگانه و همراه بایکدیگر در موفقیت یک سایت تاثیر دارند.

عوامل موفقیت موتور جستجو بر روی صفحه

عوامل موثر در رتبه بندی موتور جستجو در صفحه مواردی هستند که کاملا تحت کنترل خود ناشر میباشند. نوع محتوایی که در وب سایت قرار داده میشود، ارائه نکات مهم HTML که در تعیین عامل ” محتوای مرتبط با جستجوها” به کاربران و موتورهای جستجو کمک میکند و معماری سایت در کمک به موتورهای جستجو از جمله این موارد هستند.

عوامل موفقیت جستجو خارج از صفحه

عوامل موثر در رتبه بندی موتور جستجو خارج از صفحه مواردی هستند که تحت کنترل مستقیم ناشر نمی باشد. موتورهای جستجو به این نتیجه رسیدند که صرفا تکیه بر سیگنال های تحت کنترل ناشر به تنهایی باعث دستیابی به بهترین نتایج نمیگردد. برای مثال امکان دارد که برخی ناشران خود را مرتبط تر از آنچه که هستند نشان دهند. با وجود هزاران صفحه وب برای طبقه بندی، دنبال کردن نکات موجود در روی صفحه به تنهایی کافی نیست و سیگنال های بیشتری برای بازگشت بهترین صفحات برای هر جستجوی منحصربه فرد نیاز است.

تخلفات SEO و مجازات رتبه بندی

هدف موتورهای جستجو بهبود نتایج جستجو میباشد و از طریق دستورالعمل ها، پست های وبلاگ و ویدیوهای متعدد به افراد کمک میکنند تا تکنیک های خاص SEO را بیاموزند. در این میان تکنیکهایی وجود دارد که موتورهای جستجو آنها را غیرمجاز اعلام کرده و باعث دریافت مجازات رتبه بندی و حتی بدتر باعث ممنوعیت کامل از موتورهای جستجو میگردد. به طور کلی تخلفات تکنیک هایی جهت فریفتن یک موتر جستجو در مورد ارتباط و صلاحیت و قدرت صحیح سایت میباشد.
در مقالات بعدی هریک از این گروه ها و عوامل موثر در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

Leave a Reply