Skip to main content
مدیریت زمان در کسب و کار

 

همانطور که در مقاله پیش اشاره شد مدیریت زمان یکی از مهارت های ضروری در انجام تمام امور است و زمانیکه با این مهارت و عوامل موثر در آن آشنا شوید، کنترل امور را در دست داشته و به دستاوردهای قابل توجهی خواهید رسید.  برای دستیابی به مهارت های مدیریت زمان ابزارهای خاصی وجود دارند که هرکدام به نوبه خود کمک زیادی به شما خواهد کرد. در این مقاله مهارت های اصلی مدیریت زمان را ذکر میکنیم.

مهارت های مدیریت زمان

تعیین هدف
برای آغاز مدیریت زمان لازم است که نخست اهداف خودتان را تعیین نمایید. زمانیکه بدانید قصد انچام چه کاری را دارید خواهید توانست گام های مورد نیاز را در ترتیبی صحیح به دقت مشخص کنید. بدون تعیین هدف مناسب زمان خود را با سردرگمی در اولویت های متناقض هدر خواهید داد. معمولا افراد این مرحله را نادیده میگیرند چراکه مستلزم صرف زمان و تلاش است. ولی چیزی که این افراد متوجه آن نیستند این است که صرف اندکی زمان و تلاش باعث صرفه جویی زمان و تلاش بسیار زیادتری در آینده میشود.

اولویت بندی

در میان مهارت های مدیریت زمان اولویت بندی آنچه که باید انجام شود، اهمیت بسیاری دارد. احتمال دارد به سختی کار کنید ولی بدون اولویت بندی به نتایج مطلوبی که مدنظرتان است، نخواهید رسید. زیرا کار بدون اولویتی که انجام میدهید از اهمیت استراتژیک برخوردار نیست. بسیاری از افراد فهرستی از کارهای مختلف برای انجام دارند. ولی مشکل اینجاست که این فهرست ها صرفا مجموعه ای از کارهای مختلفی هستنند که باید انجام شوند و هیچ اولویت بندی در آنها انجام نشده است. در نتیجه کارها بدون هیچ ساختار خاصی مانند آسان به سخت یا بالعکس، انجام میشوند. به یاد داشته باشید که برای کارایی و نتیجه گیری بهتر باید بر روی مهمترین ها تمرکز کنید.

مدیریت وقفه های کاری و معوق کردن امور

مسئله مهم دیگر به حداقل رسانی وقفه های کاری ست که در طول روز با آنها مواجه میشویم. برای مثال یک مدیر میتواند وقفه های کاری غیرمنتظره بسیاری مانند تماس های تلفنی، درخواست های اطلاعاتی، پرسشهای کارکنان و … داشته باشد که باید در کنار انجام کارهای اولویت دار خود آنها را نیز به درستی مدیریت نماید. به تعویق اندازی امور نیز مسئله قابل تامل دیگری است. معوق کردن کارها از عادت های نامطلوبی است که پیامدهای ناخوشایندی دارد و باعث انباشته شدن امور متعدد بر روی هم میشود. به طوریکه به مرور زمان کارها غیرقابل انجام و فائق نیافتنی میشوند.

زمانبندی

بخش اعظم مدیریت زمان و از مهمترین مهارت های مدیریت زمان  “زمانبندی موثر” است. زمانیکه از اهداف و اولویت هایتان آگاه باشید، یک زمانبندی خوب ترتیب دهید که شما را در مسیر صحیح نگه داشته و از استرس شما بکاهد. زمانبندی به معنی شناخت عواملی است که زمان موجود برای انجام کارها را تحت تاثیر قرار میدهد. نه تنها باید برای انجام کارهای اولویت دار زمانبندی کنید، بلکه باید زمانی را نیز برای وقفه های موجود تعیین کرده و حتی زمان احتمالی برای رویدادهای غیرمنتظره که باعث بهم ریختگی زمانبندی تان میشود، اختصاص دهید. با یک زمانبندی مناسب که اولویت های شما را منعکس کرده و درعین حال از اهدافتان پشتیبانی کند، مسیر موفقیت برایتنان هموار خواهد شد چراکه کننترل زمان و حفظ تعادل زندگی تان را در اختیار خواهید داشت.

شناخت و به کاربری مهارت های مدیریت زمان به شما کمک میکند کارهایتان را تحت کنترل داشته و در عین حال استرس را به حداقل برسانید. برای مدیریت زمان لازم است که دقیق تر کارها را انجام داده و اولویت های مهم را تعیین نمایید. همچنین باید زمانبندی داشته باشید که اهداف و اولویت های فردی را منعکس نماید. با رعایت این نکات، کارایی و تاثیرگذاری بیشتری داشته و به اهداف و خواسته هایتان دست خواهید یافت.

Leave a Reply