Skip to main content

محیط مدل کسب و کار چگونه طراحی میشود؟

مدل کسب و کار مفهوم مهمی است که در موفقیت موسسات اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارد. مدل های کسب و کار در محیط های خاصی طراحی و اجرا میشوند و فرایند طراحی خاصی دارند. ایجاد درک مناسب از شرایط سازمان کمک میکند تا به درک عمیق تری دست یافته و مدل کسب و کار رقابتی تری را به تصویر بکشید.

بررسی مداوم محیط مدل کسب و کار به دلیل پیچیدگی در حال رشد فضای اقتصادی ( مانند مدل کسب و کار شبکه ای)، افزایش عدم قطعیت( مانند نوآوری های فناوری) و جهش های شدید بازار(مانند آشفتگی اقتصادی و ارزش های پیشنهادی جهشی) بیشتر از همیشه اهمیت دارد. فهم تغییرات در محیط مدل کسب و کار کمک میکند تا مدل کسب و کار خود را به شیوه ای موثرتر با تحولات نیروهای بیرونی تطبیق دهید.
تصور محیط بیرونی به عنوان نوعی از فضای طراحی ممکن است به شما کمک کند. منظور ما از این جمله این است که محیط بیرونی را به عنوان فضایی که در آن مدل کسب و کار خود را درک کرده یا تطبیق میدهید، در نظر گرفته و تعدادی از پیش ران های طراحی مانند نیازهای مشتری و … و محدودیت های طراحی مانند روندهای قانونی، رقبای برجسته و … را نیز لحاظ نمایید. این محیط به هیچ وجه نباید نوآوری ها در مدل کسب و کار شما را محدود نماید یا مدل کسب و کار شما را از پیش طراحی کند. اگر چه میتواند بر انتخاب های طراحی شما تاثیر گذاشته و به شما کمک کند که تصمیم آگاهانه تری را اتخاذ کنید. با مدل کسب و کار جهشی ممکن است حتی شکل دهنده و متحول کننده محیط مدل کسب و کار باشید و استانداردهای جدید را برای صنعت خود تعریف کنید.

محیط مدل کسب و کار

برای فهم بهتر محیط طراحی مدل کسب و کار خود، توجه به چهار حوزه محیط حائز اهمیت است: 1- نیروهای بازار، 2- نیروهای صنعت، 3- روندهای کلیدی، 4- نیروهای اقصاد کلان. هر سازمانی باید به بررسی محیط مدل کسب و کار خود پرداخته و چگونگی تاثیر روندها را بر آینده سازمان خود تحلیل نماید. درک خوبی از محیط مدل کسب و کار به شما اجازه خواهد داد تا مسیرهای مختلفی که مدل کسب و کار شما در آنها امکان تکامل دارد را ارزیابی کنید. همچنین میتوانید برای محیط مدل کسب و کار آینده خود سناریوهایی خلق کنید. این کار میتواند ابزاری ارزشمند برای شروع خوب نوآوری در مدل کسب و کار یا آماده سازی سازمان شما برای آینده باشد.

Leave a Reply