سامانه پایش ۳۶۰

سامانه تجمعی و جامع ارزیابی

360-evaluations-system

سامانه پایش ۳۶۰، یک سامانه جامع ارزیابی است که با هدف یکپارچه‌سازی تمام سیستم‌های موجود طراحی و توسعه داده شده است. این سامانه با امکانات منحصربه‌فرد خود و ارائه اطلاعات یکپارچه و قیاسی راهکاری نوین در رشد و پویایی صنایع کشور است.

شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز،سامانه پایش ۳۶۰ را به‌عنوان سامانه‌ای جامع و انعطاف‌پذیر معرفی می کند.
360-evaluations-system
جایگزین تمام سامانه های ارزیابی موجود

سامانه جامع ارزیابی برای تمامی حوزه ها

سامانه پایش ۳۶۰ با تجمیع تمام روش های ارزیابی، راهکاری نوین برای رشد و پویایی صنایع کشور به حساب می آید. این سیستم، سامانه ای جامع و گسترده است که با جایگزین کردن تمام سیستم های ارزیابی، داده های به غایت ارزشمندی تولید میکند که راهنما و پایه تصمیمات کلیدی توسعه است. امکان افزودن ارزیابی های متنوع و شاخص های نامحدود در کنار سایر امکانات منحصر به فرد این سامانه، اطلاعات جامع و حقیقی به دست می دهد که راهنمای مدیران، کارفرمایان و صاحبان سرمایه خواهد بود.

سامانه پایش ۳۶۰ ، با قابلیت تعریف و تعیین شاخصهای ارزیابی متنوع و وزن دهی به آنها، تمام سیستمهای ارزیابی موجود را در خود تجمیع نماید. برای مثال، در سامانه میتوان با تعریف شاخصهای مربوط به رضایت مخاطبان، به ارزیابی خدمات پرداخت و تأثیرگذاری آنها و میاان رضایت مشتریان را سنجید. در مثالی دیگر، شاخصها مربوط به مقصولات، به ویژگی و جایگاه آنها در بازار پی برد؛ و یا از سامانه بهعنوان سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده کرد. بهبیاندیگر، سامانه پایش ۳۶۰ میتواند تمام نیازهای یک مجموعه را بهصورت یکجا برآورده سازد.
سامانه پایش ۳۶۰ ، قابلیت تعریف انواع شاخصها و استانداردها و روش های ارزیابی را دارا است. این سامانه، با توجه به شاخصها و چکلیستهای ارزیابی تعریفشده در آن، نتایج حاصل را با جداول و نمودارهای بصری ساده ارائه داده و گاارش ارزیابی عملکرد را تدوین میکند.
سامانه پایش ۳۶۰ با ارزیابی و مقایسه موارد موردنیاز در زمانهای مختلف نشان میدهد که مورد ارزیابی شده تا چه میزان رشد کرده و در چه زمینه هایی همچنان نیاز به اقدامات بیشتری است. به بیان دیگر، کاربر میتواند بازه های زمانی خاصی برای ارزیابی مشخص و تعیین کند و بر اساس این برنامه، در تاریخ های مختلف ارزیابیهای لازم انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شود. درنهایت مشخص گردد که چه میزان پیشرفت حاصل گشته است. داده های این چنینی علاوه بر تعیین جایگاه مجموعه در مقایسه با رقبا، میزان توسعه را نشان خواهند داد.

ماژول های سامانه پایش ۳۶۰

پنل اختصاصی برای ارزیاب ها

اعتبار بخشی به اطلاعات و روایی نمودن نتایج

پنل ارزیابی برای داوران

ارزیابی و امتیازدهی شفاف و امن

پنل اختصاصی برای کاندیدها

     خودارزیابی و دسترسی به به نتایج

داشبورد

دسترسی سریع به ارزیابی ها و نتایج

رتبه بندی کادیدها

رتبه بندی بر اساس امتیاز عملکرد کسب شده

تعریف شاخص های متنوع برای ارزیابی های مختلف

امکان ثبت شاخص ها به صورت نامحدود

فرایندساز اختصاصی برای ارزیاب ها

ایجاد فرایندها برای ارزیابی های ویژه

فرمساز اختصاصی برای ارزیابی ها

تسهیل فرایند ایجاد ارزیابی های متنوع

نمودارهای بصری

ارائه نتایج ارزیابی با نمودارهای بصری مانند نمودار گردبادی، میله ای، ستونی و راداری

امکان ایجاد ارزیابی ها با رویکرهای مختلف

قابلیت ایجاد ارزیابی های متنوع مبتنی بر هدف ارزیابی

Our Recent Writings

HSEEQ
وبلاگ

شرکت در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

رویدادها

همایش بین المللی بلاکچین کشاورزی

ما برایتان بهترین ها را رقم میزنیم
رویدادها

قدرت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

با فناوری AR و VR دنیا را متفاوت بنگریم و با استفاده از این فناوری…

By far the best team I've ever worked with. They truly understood the look I was going for and completely nailed it! I would highly recommend them as a company, you simply just won't find any better team!

Aura BrooksGraphic Designer, Owl Eyes

It was really fun getting to know the team during the project. They were all helpful in answering my questions and made me feel completely at ease. The design ended up being twice as good as I could have ever envisioned!

Eve CrawfordProduct Designer, That Biz

I'm wondering why I never contacted these guys sooner! Seriously, they all have commendable talent in their respective fields and knocked my concept out of the ballpark. Thanks for an amazing experience!

Jack GrahamCo founder, Coffee Inc

Salient is by far the most astonishing WP theme out there! I literally could not be happier that I chose to buy your theme! Your regular updates and superb attention to detail blows me away every time I visit my new site!

Zak ReidInstructor, Skate Nao

A vibrant work culture that flows with creativity is our secret