Skip to main content
تجهیزات صنعتی زارعی
  • تجهیزات صنعتی زارعی
توضیحات پروژه

در طراحی این لوگو با توجه به زمینه های فعالیت شرکت که عمدتا در بحث انواع تایر می باشد از دایره ای که نمایانگر چند نوع تایر با آج های مختلف استفاده شده است

جزئیات پروژه