Skip to main content
طراحی وب سایت صنعتی پی سی کا
  • طراحی وب سایت صنعتی
توضیحات پروژه

طراحی وب سایت صنعتی

 

طراحی وب سایت صنعتی برای برند پی سی کا یک پروژه گسترده برای کشور ترکیه در زمینه اجرای پروژه های صنعتی پتروشیمی و نفت است.

 

برخی از اصول رعایت شده طراحی سایت صنعتی در این سایت:

 

 

 

جزئیات پروژه