Skip to main content
وب سایت دارت گلوب
  • طراحی سایت نفت، گاز و پتروشیمی
توضیحات پروژه

طراحی سایت نفت، گاز و پتروشیمی

 

طراحی سایت صنعتی برای برند دارت گلوب در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با توجه فضای متفاوت این حوزه به شکل رسمی تر انجام شده است. 

 

برخی از اصول طراحی سایت صنعتی برای این برند شامل:

جزئیات پروژه