Skip to main content

هدف اصلي برگزاري اين همايش استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعتي كشور براي برنامه ريزي جهت تقويت چرخه صنعت و تولیدات در زمینه فناوری اطلاعات و بکارگیری یافته های جدید جهت بکارگیری درمخابرات کشورمی باشد.

در حال حاضر يكي از دغدغه هاي مهم صنعت کشور عدم وجود سیستم های مبتنی بر فناوری های نوین وهمچنین عدم حمايت كافي از بخش توليد به ويژه توليدات بخش خصوصي است .بنابراين باتوجه به عدم وجود دانش و پژوهش کافی در زمینه فناوریهای نوین ،چرخه اقتصاد کشور با چالش هاي جدي روبروست كه مي بايست اين چالش ها شناسايي.رفع و زمينه براي ارئه راهكارهاي لازم فراهم شود. باعنايت به وجود سرمايه انساني متخصص و بومي و نقش بي بديل اين مهم در عرصه توليد ملي ارائه ايده هاي علمي و تجاري سازي اين ايده ها در چهارچوب همايش پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات مي تواند بستري براي حركت و تحول در مباني علمي و فني توليد ايجاد نمايد كه داراي ماموريت و چشم انداز هدفمند مي باشد .اميد است كه اين اقدام علمي، شرکت مخابرات استان خراسان رضوی بتواند گامهاي موثر و كارسازي را در تحقق مطالبات فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنج ساله توسعه کشور که بدون اتکاء به نفت باید خود کفا باشیم قرار گیرد و برنامه ریزی درست و اصولی در مقابله محتکران، استفاده از افراد تحصیلکرده و مجرب در عرصه های مختلف اقتصاد و همچنین برگزاری همایش ها، فراخوان مقالات و تشویق جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی صورت پذیرد.

Leave a Reply