Skip to main content

حفظ جریان بهره وری خود با خواندن کتاب در طول استراحت شما

young business man wearing glasses reading a book at his office desk

شما احتمالا می دانید استراحت کردن برای شما ضروری است، اما ممکن است شما ندانید که از ساعات استراحت خود چگونه استفاده کنید؟!

مطالعه در طول استراحت یا به عبارتی غرق یک کتاب خوب شدن می تواند تحرک ذهن شمارا حفظ کند و افزایش دهد، در حالی که شما یک قدم از کار خود هم عقب نمی مانید!

اجتناب از هرگونه فعالیت در طول استراحت کاری، ممکن است خوب به نظر برسد، اما در واقع وقتی شما به مغزتان فرمان استراحت می دهید، ممکن است به طور بالقوه ای جریان های تولیدی ذهن شما از بین برود.

جو استوارت(Joe Stewart) یک طراح در محل کار و شرکت، خواندن مطلب زیر را توصیه می‌کند؛

این مرا آرام می کند، بر روی من تاثیر می‌گذارد و این امکان را به من می‌دهد تا تصویر ذهنی گسترده تری داشته باشم…هنگامی که من از کار خسته و پریشان می شوم به یک کتاب چنگ میزنم و بین فاصله زمانی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه به مطالعه می پردازم…این کار به من احساس شادابی و تازگی می‌دهد، مانند یک چرت زدن کوتاه! به نظر می آید که من به آن قسمت از ذهنم که وظیفه طراحی را دارد استراحت می دهم و از قسمت دیگر یعنی مطالعه کردن استفاده میکنم. سپس سر کار خود برمی گردم و احساس آرامش میکنم!

هنگامی که شما مطالعه می کنید، چرخ دنده های سر شما هنوز کار می کنند و این مانند این است که شما به مغزتان فرمان می دهید که فعالیت خود را کاهش دهد. شما می توانید مطالبی را برای مطالعه انتخاب کنید که به کار شما مربوط باشد یا نباشد. به هر حال این بستگی به خودتان دارد که چه موضوعی برای شما جذاب است. شما همچنین می توانید فعالیتی انجام دهید که از استراحت خود لذت ببرید، به علاوه شما یک دیدگاه تازه از کار خود بدست می آورید.

فراموش نکنید، استراحت به معنی این نیست که هیچ کاری انجام ندهید!

منبع: Life Hacker

Leave a Reply