Skip to main content

روبات ها می توانند برای پاسخ به تغییرات در نور آفتاب , دما و یا حتی ذرات خاص موجود در هوا برنامه ریزی شوند .اما نظر شما درباره رباتی که همواره توسط باکتری های موجود در اطراف خود به طور کامل کنترل شود چیست ؟

ربات هایی که توسط باکتری ها کنترل می شوند هنوزساخته نشده اند اما یک تیم از دانشمندان بی باک یک مدل ریاضی برای پیش بینی اینکه چگونه ممکن است یک ربات توسط باکتری های موجود در اطراف خود کنترل شود ساخته اند .

البته باکتری ها نمی توانند عمل کشیدن اهرم را در ربات ها انجام دهند .در عوض باکتری ها می توانند با رنگ های مختلف نوع کار را برای ربات تعریف کنند .باکتری می تواند رنگ قرمز یا سبز را انتخاب کند و می تواند بین آن دو سوئیچ کند بسته به آن که چه کاری باید انجام دهد .

برای شروع ممکن است نسبتا ساده به نظر برسد , اما حتی جنبش های اولیه از ربات پیچیده است هنگامی که باکتری ها بر روی ربات جدید تعریف می شوند” robot microbiome” .

ربات فرضی به سمت منبع انرژی (سوخت) می رود و از آن تغذیه می کند که این شامل یک رشته شناخته شده است  معروف به :”در نظر گرفتن,کمین,حمله “.این رفتار در حیوانات درنده زمانی اتفاق می افتد که برای شکار خود قبل از حمله کمین کرده اند .

این ربات ها می توانند رفتار حیوانات را تقلید کنند بسته به رفتاری که در محیط اطراف خود مشاهده می کنند .

در حال حاظرمدل های ساخته شده نتایج شگفت انگیزی از خود بر جای گذاشته اند :در گام های بعدی شروع به ساخت بعضی از این ربات ها در دنیای واقعی خواهند کرد .”ما به طور جدی شروع به ساخت همه اجزاء کرده ایم که آن هارا شبیه سازی کرده بودیم”.

Ruderدر حال ساخت و ساز نمونه های اولیه است که نام آن را E گذاشته است. این باکتری در حال برسی در آزمایشگاه مهندسی است.

 در این روش ربات می تواند تعداد زیادی برنامه های ابتکاری در زمینه های کشاورزی و بهداشت و درمان و پاکسازی محیط زیست داشته باشند. همه این زمینه ها بستگی به روابط بین این باکتری ها دارد .

باکتری ها به ساختمان تورهای ایمنی در طراحی ربات کمک می کنند. محققان در حال بررسی گرفتن یک فشار ضعیف از باکتری ها هستند که می تواند اصلاح شود برای انجام کارهای دیگر اما وابسته به سیستم پشتیبانی زندگی رباتیک است.

Ruder نیز اشاره می کند که این آزمایشات می تواند با حداقل بودجه انجام شود.با دسترسی به یک آزمایشگاه و مقدار کمی بودجه آزمایشگران می توانند نتایج بسیارمفید دیگری به دست آورند .

Leave a Reply