Skip to main content

ویژگی دسترسی به سیستم اندرویدی بدون نیاز به رمزعبور در راه است.

اندروید بدون رمزعبور تاپایان سال

امکان ورود به سیستم اندرویدی بدون نیاز به پسورد برای اندرویدی ها در پایان سال جاری قابل دسترسی است،این ویژگی خارق العاده (password-free logins) توسط گوگل در سال ۲۰۱۵ در قسمتی از پروژه ی اباکاس(Project Abacus) رونمایی شد و اینطور به نظر میرسد که این ویژگی پیشرفت پیدا کرده و در سال اخیر کاربران  موفق به استفاده از آن خواهند بود.

اثر-انگشت-نکسوس

محتوای پروژه اباکاس (Project Abacus) به طور خلاصه میتوان گفت ترکیبی از سیگنال ها به منظور بررسی سندیت شما،از جمله بررسی خصوصیاتی مثل تایپ،الگو های صدا،مکان فعلی ، تشخیص چهره و دیگر خصوصیات شما است،این ویژگی < امتیاز اعتماد > تعیین میکند شما کسی که میگویید هستید یا نه!!!
در جلسه ی I/O 2016 دنیل کافمن یکی از اعضای گوگل درباره ATAP (تکنولوژی پیشرفته پروژه) و مشکلات احراز هویت مبتنی بر دسترسی به سیستم بدون رمز ورود صحبت کرد ، با درنظر گرفتن اینکه گوگل Trust را ایجاد کرده که ویژگی های مرتبط با پروژه اباکاس در خود جای داده است،کافمن افزود چند موسسه بزرگ مالی Trust API را طی سال جاری تست خواهند کرد و این ویژگی خارق العاده تا پایان سال قابل دسترسی توسعه دهندگان اندرویدی خواهد بود.

درحالی که این طرح کمی طولانی به نظر می رسد اما بازخورد های آن پس از رونمایی جالب خواهد بود، نظر شما در اینباره چیست؟؟؟
امکان ورود به سیستم اندرویدی بدون نیاز به پسورد برای اندرویدی ها در پایان سال جاری قابل دسترسی است،این ویژگی خارق العاده (password-free logins) توسط گوگل در سال ۲۰۱۵ در قسمتی از پروژه ی اباکاس(Project Abacus) رونمایی شد و اینطور به نظر میرسد که این ویژگی پیشرفت پیدا کرده و در سال اخیر کاربران موفق به استاندرویدفاده از آن خواهند بود.

محتوای پروژه اباکاس (Project Abacus) به طور خلاصه میتوان گفت ترکیبی از سیگنال ها به منظور بررسی سندیت شما،از جمله بررسی خصوصیاتی مثل تایپ،الگو های صدا،مکان فعلی ، تشخیص چهره و دیگر خصوصیات شما است،این ویژگی < امتیاز اعتماد > تعیین میکند شما کسی که میگویید هستید یا نه!!!

در جلسه ی I/O 2016 دنیل کافمن یکی از اعضای گوگل درباره ATAP (تکنولوژی پیشرفته پروژه) و مشکلات احراز هویت مبتنی بر دسترسی به سیستم بدون رمز ورود صحبت کرد ، با درنظر گرفتن اینکه گوگل Trust را ایجاد کرده که ویژگی های مرتبط با پروژه اباکاس در خود جای داده است،کافمن افزود چند موسسه بزرگ مالی Trust API را طی سال جاری تست خواهند کرد و این ویژگی خارق العاده تا پایان سال قابل دسترسی توسعه دهندگان اندرویدی خواهد بود.

درحالی که این طرح(  دسترسی به سیستم اندروید بدون پسورد )کمی طولانی به نظر می رسد اما بازخورد های آن پس از رونمایی جالب خواهد بود، نظر شما در اینباره چیست؟؟؟

Leave a Reply