Skip to main content

کلیپ رکورد بلندترین شیرجه در آب با ارتفاع ۵۹ متر

نخستین بار در سال ۱۹۸۳ شخصی به نام دانا کونزه از ساکن شهر سن دیگو با شیرجه از ارتفاع ۵۲٫۴ متری (۱۷۲ فوت) در آب رکورد بلندترین شیرجه در آب را بدون هیچ آسیب فیزیکی از آن خود کرد. ولی ظاهرا بخت با رندی دیکیسون که دو سال بعد با هشتاد سانتی متر ارتفاع بیشتر (۱۷۴٫۸ فوت) و چندین شکستگی در پای چپ خود رکورد دانا را شکست ، یار نبود . این روند به عینه تکرار شد و دوسال بعد اولیور فاور سوئیسی در فرانسه با ارتفاع ۵۳٫۹ متر (۱۷۷ فوت) با پرشی هولناک در آب های آزاد رکورد بلندترین شیرجه در آب را به رغم شکستگی کمر نصیب خود کرد در حالی که دیگر قادر نبود خود را از غرق شدن نجات دهد. پس از گذشت ده سال رادولف بوک از جمهوری چک با چندین شکستگی در قفسه سینه رکورد ۵۸٫۲۸ متری (۱۹۱٫۲۰۷ فوت) از خود بر جا گذاشت. اکنون ۱۸ سال از این ماجرا میگذرد. ولی چه میتوان کرد رکورد ها هم ماندنی نیستند. اکنون ۲۰۱۵ است و لاسو اسکالر سوئیسی میخواهد بپرد! فقط یک سوال ؛ به نظر شما پرش از ارتفاع ۵۸٫۸ متر (۲۰۰ فوت) در آب را میتوان پرواز نامید؟ یا این فقط یک سقوط دیوانه بار مستقیم در آب است؟ هر چه که هست ارتفاع آن از برج خمیده پیزا در ایتالیا بیشتر است و طبیعتا احتمال مرگ هم بیشتر. در ویدیوی زیر میتوانید از زوایای مختلف برخورد او با آب را که با سرعت ۱۲۳ کیلومتر بر ساعت میباشد را تماشا کنید. ترسناکترین قسمت ، زوایه ایست که دوربین نصب شده به سر او در حال سقوط ضبط کرده است. آیا او سالم میماند؟

Leave a Reply