Skip to main content

نکاتی جدید در خصوص کلمات کلیدی از نظر گوگل:

گوگل همواره در تلاش است تا با بکارگیری دقیق ترین روشها کاربران را به صفحات مورد جستجوی خود هدایت نماید. الگوریتم جدید کلمات کلیدی از نظر گوگل همواره مورد تغییر و تحول بوده و تا زمانیکی که شما کلمات کلیدی صحیحی را انتخاب ننمونده باشد با انتخاب روش های هوشمندانه یا قوانین پیشرفته اتوماتیک دیگر هرگز در بازار رقابتی کلیک کاربرا موفق نخواهید بود بازاری که به کاربران به ازای هر کلیک پرداخت صورت می گیرد.

الگوریتم جدید کلمات کلیدی از نظر گوگل

حال سوال اصلی اینجاست که چگونه می توان کلمات کلیدی صحیح و هوشمندانه ای را برگزید که مورد تایید گوگل باشد؟

با این سوال جستجو در خصوص انتخاب کلمات کلیدی در ذهن شروع می شود.اگر شما دارای وب سایتی جهت ارائه محصول خاصی هستید بهترین دیدگاه برای انتخاب کلمات کلیدی صحیح، تفکر از نقطه نظر مصرف کننده می باشد.اینکه شما خود را در جایگاه یک کاربری که به دنبال محصول شماست قرار داده و از نقظه نظر او جستجو نمایید.

این فرایند به شما اجازه می دهد تا برای دستیابی به یک مجموعه از کلمات کلیدی جهت شناسایی مشتریان بالقوه و تعیین محل آنها فیلتری خاص تعیین نمایید و در نهایت با بکارگیری این فرایند، شما  به یک لیست جامع و کامل از کلمات کلیدی مربوط به محصول خاص خود، دست می بابید. اما لزوما این لیست از کلمات کلیدی به اندازه کافی خوب نیست.

در الگوریتم جدید کلمات کلیدی از نظر گوگل هزینه، سطح ترافیک و تراز رقابتی یک کلمه کلیدی نیز باید در نظر گرفته شود.

بعد از ساعتها جستجو و تحقیق در خصوص محصول و تحقیقات بازاری ویژه محصول شما،ممکن است به صدها کلمات کلیدی متنوع که حتی تصور آن را نیز نمی کردید دست یابید.

google-adwords-cgr-ir

در گذشته، مردم در تحقیقات خود در خصوص کلمات کلیدی ، صرفا از دو ابزار جداگانه  ارائه شده توسط گوگل  استفاده می نمودند اما امروزه راز و رمز های متنوعی در این انتخاب نهفته می باشد.

انتخاب کلمات کلیدی ابزاری است  برای کشف فرصت های جدید در دریای گسترده گوگل و بهترین رویکرد تهیه فهرستی از کلمات کلیدی کوچک که توسط  کاربران ورودی یک سایت بکار برده می شود.

ابزارهای کلمات کلیدی از دو روش برای کشف فرصتهای جدید در تولید کلمات کلیدی استفاده می نمایند.فهرستی از کلمات کلیدی وارد شده توسط کاربران ورودی و ارائه ایده های جدید در همان زمینه( مرتبط با داده های کلیدی همان سطح) بصورت رقابتی.

البته در این بزار تنظیمات مورد نیاز در انتخاب کلمات کلیدی در خصوص زمینه کاری شما و  تاثیرپذیری از رقابت کلمات دیگر نیز در اختیار شما می باشد و با کاهش عدد بهترین کلمات کلیدی برای شما اتنخاب می گردد.

و همچنین گروه کلمات کلیدی پیشنهادی (بتا) از ویژگی های است که برای تهیه اطلاعات دقیق تر برای شما بسیار مفید خواهد بود.

با این حال، برای پیدا کردن اطلاعات دقیقتر در مورد ارزش بالقوه و تراز مجموعه مشخصی از کلمات کلیدی، ایتدا باید فهرست جدید خود را به ابزار ارزیابی کلمات کلیدی، کپی نمایید بعد از بارگذاری کلمات کلیدی با ورود کاربران براساس هر کلمه کلیدی در هر روز (CPC) اعتبار آن کلمه کلیدی خاص ارزیابی می گردد.به این ترتیب برآورد روزانه گوگل برای کلیک های روزانه بطور متوسط بدست می آید و بخش خاگستری زنگ نرخ کلیک یا CPC شما را نمایان می نماید.

ابزار برنامه ریزی کلمات کلیدی:

این دو روش قدیمی برای بسیاری از کابران دردسرهای عظیمی فراهم نموده بود تا جایی که خود گوگل نیز در پاسخ به شکایت کاربران ابزار جدید خود را راه اندازی نمود  که شامل تمام الگوریتم های برنامه ریزی جهت تهیه کلمات کلیدی می باشد.

فرآیند تهیه و برنامه ریزی کلمات کلیدی و روال مورد نیاز آن با راه اندازی روش نوین گوگل سامل پنج مرحله ذیل می باشد:

مرحله اول: انتخاب ورودی ها

google-adw

مرحله دوم: انتخاب سبک

در این مرحله با انتخاب روش یا متد و بارگذاری کلمات کلیدی مورد نظر، وارد پنل مدیریت اصلی ابزار انتخاب کلمات کلیدی گردیده اید. این صفحه تقریبا” شبیه ابزار قدیمی انتخاب کلمات کلیدی گوگل می باشد با این تفاوت که همه مراحل در یکجا جمع اوری گردیده است.در این روش تمام مراحل به وضوح مشخص می باشد و استفاده از آن برای کاربران کاملا” آسان و مشخص می باشد.شما دسته پیشنهادی و یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را از سمت راست ابزار انتخاب نموده و اصطلاحا” سیاست تهیه کلمات کلیدی را تعیین می نماییم.

google-adwords3

مرحله سوم: مدیریت بخش CTR

گزینه بررسی و تایید را انتخاب نموده و در صفحه بعدی بازتابی از برآورد ترافیک پیشنهادی مشاهده می گردد. یک پشنهاد CPC متداول  به همراه پیش بینی کلیک روزانه واقع بینانه را انتخاب نمایید. موارد پیش رو از جمله انتخاب موقعیت، CTR و حذف موارد غیر ضروری را نیز اعمال نمایید.

google-adwords4

مرحله چهارم: انتخاب کلمات کلیدی
کلمات کلیدی مورد نظر خود را انتخاب نموده و سایر کلمات کلیدی را حذف نمایید.
google-adwords5
مرحله پنجم: دخیره نهایی

تغییرات مورد نظر را در بخش کاربری خود ذخیره نموده و یا لیست جدید کلمات کلیدی خود را دانلود نمایید.

Leave a Reply