Skip to main content

با مطالعه  بخش های  اول  و دوم  و سوم آخرین بخش از ادامه، ابزارهایی کاربردی جهت افزایش بهره وری در طراحی – بخش چهارم   را در پست حاضر به حضورتان معرفی می نماییم.امید است کمکی هر چند ناچیز در شناساندن بهترین ها برای شما باشد.

Usability Tools

usability-tools

Usability Tools قابلیت استفاده از دو مجموعه متنوع از ابزارهای مفید برای آزمایش در خصوص کارایی برنامه های تولیدی شما را را فراهم می کند.یکی از این دسته مسائل مربوط به قابلیت استفاده ازبرنامه ها را در حالت در پرواز را مشخص نموده ، و تصویری از ویژگیهای از برنامه خود را برایتان ترسیم می کند اما نظرات وتوجه به بازدید کنندگان در آن  نادیده گرفته می شوند. دومین مجموعه بصورت اختصاصی به انتقادات و پیشنهادات کاربران در رابطه با ظاهر و جلوه های دیداری از دیدگاه کابران برنامه شما را مورد توجه قرار می دهد.هر دو مجموعه گزینه های تست و آزمایش متنوعی را در اختیار شما قرار می دهد.

Antetype

antetype

Antetype  توسط طراحان UI توسعه داده شده و تمام ابزار مورد شما نیاز برای طراحی را فراهم می کند.این مجموعه سرشار از، نمونه های اولیه دارای کیفیت عالی و کاربردی برای طراحان می باشد و دارای بیش از ۴۰۰ مورد ویدجت متنوع و مختلف برای تمام سیستم عامل ها هستند، البته ایم ویجت ها زمانی برای شما قابل استفاده خواهند بود که شما گزینه مربوط به افزودن ویجت های اضافی، از فعال نموده باشید.ویژگی های یکپارچه حاشیه نویسی و تعاملات  در خصوص نظرات کاربران و بازخوردهای حاصله از بازدیدکنندگان  شما امکان نمایش و ارائه خروجی نهایی قابل قبول تر و در نتیجه رضایتمندی بیشتر ذینفعان خصوصا” سهامداران و اعضای تیم داخلی را می دهد.

منبع: hongkiat.com

Leave a Reply