Skip to main content
مقالات

PPC یا پرداخت به ازای کلیک چیست؟

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

pay_per_click

PPC ،پرداخت به ازای کلیک، به یک مدل از بازاریابی اینترنتی اشاره میکند که در آن تبلیغ کنندگان هنگامیکه یکی از تبلیغاتشان کلیک میشود بابت آن پرداخت هزینه میکنند. PPC با تقسیم هزینه تبلیغاتی بر تعداد کلیک های انجام شده در یک تبلیغات محاسبه میشود. میتوان گفت که پرداخت به ازای کلیک به جای تلاش بر کسب بازدیدکننده از سایت “یک روش خرید بازدیدکننده از سایت” است.

تبلیغات موتور جستجو

تبلیغات موتور جستجو یکی از محبوبترین اشکال پرداخت به ازای کلیک است که قراردهی یک آگهی را در لینک های حمایت شده موتور جستجو مقدورمیکند تا هنگامیکه فردی با استفاده از یک کلمه کلیدی مرتبط با این آگهی جستجویی را انجام میدهد، در نتایج نخست جستجو قرار گیرد. هربار که یکی از این تبلیغات کلیک میشود، به معنای اینکه یک بازدید از وب سایت صورت گرفته است، باید به ازای آن کلیک مبلغی به موتور جستجو پرداخت شود.

مزیت های بازاریابی PPC

مزیت عمده بازاریابی پی پی سی این است که شبکه های تبلیغاتی مورد استفاده برای مدیریت کمپین های PPC با کیفیت ترین تبلیغات یعنی تبلیغاتی که بیشترین محبوبیت را درمیان کاربران دارند، پوشش میدهند. بسیاری از بازاریابان گوگل ادورد را برای مدیریت کمپین های PPC خود انتخاب میکنند. پلتفرم ادورد امکان ایجاد تبلیغاتی را برای کسب وکارها ایجاد میکند که برروی موتور جستجو گوگل دیده میشود.

عوامل موثر در تبلیغات PPC موفق

چگونگی و میزان نمایش تبلیغات PPC شما بستگی به کلمات کلیدی به کاررفته و انواع مطابقت های انتخاب شده دارد. عوامل متعددی در موقعیت کمپین های تبلیغاتی پی پی سی نقش دارند از جمله:

  • کلمات کلیدی مرتبط: متن تبلیغاتی مناسب، گروه کلمات کلیدی دقیق و مرتبط
  •  کیفیت صفحه فرود: ایجاد صفحات فرود بهینه شده با محتوای مرتبط قانع کننده و یک دعوت به عمل صریح متناسب با جستجو
  • امتیاز کیفی: امتیاز کیفی رتبه دهی گوگل به کیفیت و مرتبط بودن کلمات کلیدی، صفحات فرود و کمپین های PPC است. تبلیغ کنندگان با امتیازهای کیفی بهتر، کلیک های تبلیغاتی بیشتر را در هزینه کمتر به دست می آورند.

میتوان گفت که کل کمپین های تبلیغاتی تبلیغات به ازای کلیک حول کلمات کلیدی ساخته میشود و موفق ترین تبلیغ کنندگان ادورد به طور مداوم فهرست کلمات کلیدی خود را اصلاح کرده و تغییر میدهند.

Leave a Reply