Skip to main content

چالش های سرمایه گذاری در استارت آپ

ظهور صنعت استارت آپ و نوآوری های تکنولوژیک که منجر به یک چشم انداز روبه رشد کارآفرینی شده است، تاثیر بسزایی در محبوبیت و رشد سرمایه گذاری های متعدد داشته است. که البته در میان چالش های سرمایه گذاری در استارت آپ نیز اندک نبوده است. همچنین وضعیت فعلی رقابت جهانی، بخش صنعتی را در بهبود سطح کیفیت محصولات به پیش برده است و در عین حال هزینه ها را با استفاده از آخرین مهارت های فنی به حداقل رسانده است. امروزه هدف اکثر استارت آپ ها اطمینان از تامین مالی کافی با کمک تکنولوژی جهت تولید محصولات نوآورانه ای است که در شرایط کنونی بازار موفق و سودآور هستند.

چالش های سرمایه گذاری در استارت آپ

رونق استارت آپ ها به واسطه جهانی سازی سریع در دهه اخیر منجر به رشد سریع در فعالیت های سرمایه مرحله کشت ایده “Seed Funding” و سرمایه گذاری های سهامی خصوصی شده است. اولین حامی استارت آپ ها سرمایه گذاران مرحله کشت ایده می باشند. در این مرحله سرمایه گذار طبق قوانین و فرمت های پذیرفته شده در بازار بخشی از سهم استارت آپ را خریداری میکند. سرمایه گذاری اولیه در شرکت استارت آپ انجام میشود و سپس سرمایه جذب میگردد.
رشد، تامین منابع مالی و مدیریت استعداد سه چالش بزرگ پیش روی اغلب استارت آپ ها هستند. افزایش منابع مالی، عدم تطابق هزینه ها و درآمد از جمله مشکلاتی است که در اغلب سرمایه گذاری در استارت آپ ها دیده میشود. همانگونه که اشاره شد در طی سال های اخیر سرمایه گذاران میلیاردها دلار را صرف سرمایه گذاری در استارت آپ ها کرده اند که بسیاری از این استارت آپ ها به کسب و کارهای پر رونق تبدیل شده اند. البته بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که افزایش منابع مالی در مرحله پس از تکامل میتواند به طور قابل ملاحظه ای مشکل شود.

investment in startups

یکی دیگر از چالش های سرمایه گذاری در استارت آپ ها مربوط به سرمایه گذار ارزش آفرین “Venture Capital” است. تعداد VC ها در بسیاری از نقاط دنیا اندک است جرا که هنوز نیز افرادی با تفکر سنتی وجود دارند که معتقد به کنترل هیات مدیره یا به دست آوردن قسمت اعظم سهام هستند. این کار علاوه بر ازبین بردن انگیزه کارآفرینان در دورهای پس از تکامل و سرمایه‌ گذاری ایجاد مشکل کرده و در درازمدت موجب شکست استارت آپ میگردد.
مساله دیگر مربوط به سرمایه گذاران فرشته “Angel Investors” است. سرمایه‌گذاران فرشته معمولا خود کارآفرینانی هستند که از فروش و یا پیشرفت استارت آپ خود ثروتمند شده‌اند و با توجه به شناخت بسیار خوبی که از حوزه فناوری دارند مایلند سرمایه خود را به این سمت بکشانند. چالش بزرگ کنونی این است که با توجه جوان بودن حوزه کارآفرینی فناوری و استارت آپ‌ها تعداد بسیار اندکی سرمایه گذار فرشته وجود دارد و برخی از آن‌ها حتی از صنایع غیر فنی وارد این حوزه شده‌اند.
علاوه بر این رشد کسب و کار و افزایش سهم بازار از مسائل مهم دیگر هستند. پس از عمده ترین چالش های سرمایه گذاری در استارت آپ ها یعنی افزایش منابع مالی میتوان گفت که نوآوری و فقدان نیروی کاری ماهر، رشد کسب و کار و افزایش سهم بازار از مسائل مهم دیگر هستند. سرمایه گذاران باید به دقت تمام جوانب یک شرکت استارت آپ را مورد بررسی قرار داده و موشکافی کنند تا تیمی مناسب با پتانسیل شناسایی فرصت ها و استفاده از این فرصت ها را بیابند.

Leave a Reply