Skip to main content

STOP SPAM

اسپم پیام یا نامه الکترونیکی است که بدون درخواست گیرنده و برای افراد بسیار زیادی فرستاده می‌شود. برای مقابله با اسپم و اسپمرها روش‌های متعددی ایجاد شده است و این روند با توجه به ابعاد گسترده آن، همچنان ادامه دارد. بهترین تکنولوژی که در حال حاضر برای مقابله با اسپم و اسپمرها وجود دارد، استفاده از “نرم‌افزارهای فیلترینگ” است. این نوع برنامه‌ها، وجود کلید واژه‌های خاصی را در موضوع پیام بررسی کرده و در صورت شناسائی آنها نامه الکترونیکی مورد نظر را حذف می‌کنند. برای مقابله با اسپم و اسپمرها گوگل نیز الگوریتم هایی نظیر الگوریتم گوگل پاندا و الگوریتم گوگل پنگوئن ایجاد کرده است که هدف اصلی آنها حذف سایت های اسپمر و مقابله با روش های غیر اصولی کلاه سیاه است.

مقابله با اسپم و اسپمرها

برخی از برنامه‌های فیلترینگ پیشرفته از روش‌های متعدد آماری مانند شناسائی اسپم بر اساس الگوهایی خاص استفاده میکنند. سازمان‌های متعددی اقدام به انتشار لیست آدرس‌های آی‌پی استفاده شده توسط فرستندگان نامه‌های الکترونیکی ناخواسته می‌نمایند. بدون شک هر اسپمر بزرگ دارای مجموعه‌ای از ماشین‌های سرویس‌دهنده‌است که اقدام به ارسال پیام‌های اسپم نموده و هر ماشین نیز دارای آدرس آی‌پی اختصاصی مربوط به خود است. پس از شناسایی اسپم از طریق آدرس آی‌پی آن، آدرس فوق به لیست سیاه اضافه می‌گردد. هاروستر یکی از مراکزی است که چنین لیست‌هایی را ایجاد و بطور دائم آنان را به روز می‌نماید. شرکت‌هایی که صورت حساب پست الکترونیکی را هاست می‌نمایند، می‌توانند با بررسی آدرس آی‌پی فرستنده و مقایسه آن با لیست سیاه ارائه شده، آن را فیلتر و بلاک نمایند.

در مقابل فرستندگان نامه‌های الکترونیکی نیز دست به کار شده و در این رابطه از رویکردهای متعددی استفاده میکنند. تغییر متناوب آدرس‌های آی‌پی با توجه به وجود این‌گونه آدرس‌ در لیست سیاه، در صورتی که آدرس‌های فوق در اختیار سازمان‌ها و یا موسساتی دیگر قرار گیرد، عملاً برای کاربران غیرقابل استفاده بوده و آنان نمی‌توانند از چنین آدرس‌هایی برای ارسال نامه‌های الکترونیکی واقعی، استفاده نمایند. اسپمرها با استفاده از تکنیک‌های خاصی از بین کامپیوترهای مطمئن موجود در شبکه اصطلاحاً یارگیری نموده و آنها را برای ارسال نامه‌های الکترونیکی ناخواسته به کار میگیرند. در چنین مواردی عملاً ماشین مورد نظر در اختیار اسپمرها قرار میگیرد. از طرفی چون آدرس‌های آی‌پی این نوع ماشین‌ها جدید بوده و در لیست سیاه آدرس‌های آی‌پی قرار ندارند، امکان ارسال میلیون‌ها پیام الکترونیکی با استفاده از آنان قبل از شناسایی و قرارگیری در لیست سیاه فراهم می‌گردد.

از دیگر راهکارهای مقابله با اسپم و اسپمرها می‌توان به تدوین مجموعه قوانین مناسب برای برخورد با افراد و یا موسسات فرستنده این نوع نامه‌های الکترونیکی، تهیه یک لیست اختیاری برای افرادی که تمایل به دریافت اسپم دارند و استفاده از گزینه‌هایی نظیر فرم‌های آنلاین در مقابل ایمیل اشاره نمود. با توجه به حجم نامه‌های ارسالی ناخواسته و غیر قابل کنترل بودن آن باید تغییرات عمده‌ای در سرویس‌دهندگان پست الکترونیکی سنتی ایجاد کرده و آنها را مجهز به تکنولوژی‌های پیشرفته به منظور ایمن سازی سرویس دهنده نمود. همچنین موضوع مقابله با اسپم و اسپمرها در دستور کار شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نرم‌افزار، سخت‌افزار و امنیت اطلاعات قرار گرفته و تمامی آنان در تلاش برای ایجاد روش‌ها و تکنیک‌های خاص برای مقابله با اسپم و اسپمرها همکاری نمایند.

Leave a Reply