Skip to main content
مقالات

معماری نام و اصول نام گذاری

By دسامبر 10, 2020مارس 10th, 2021No Comments

در مبحث معماری نام  همواره می دانیم بیشتر شرکت ها یک نام برند دارند.با این حال،بسیاری هم هستند که با رشد یا اضافه شدن محصولات و خدمات جدید، صاحب ده ها یا شاید هم صدها نام می شوند. مدت زیادی طول نمی کشد که با مشکل « سبد نام»مواجه می شوید.برخی مشاوران نام گذاری، نام این پدیده را معماری برند گذاشته اند. اگر با پرسش های زیر دست و پنجه نرم می کنید، مشکل « سبد نام » دارید:

معماری نام و اصول نام گذاری

-آیا باید روی هر چیزی که می فروشید نام شرکت را بگذارید یا این که هر محصول یا خدمتی باید نام خود را داشته باشد؟(الزام  بکارگیری اصول معماری نام)
-چه نوع نام هایی را باید انتخاب کرد؟عوامل اثرگذار بر این انتخاب کدام ها هستند؟
-نام شرکت را نیز در کنار نام محصول بیاورید یا از نام محصول، به تنهایی استفاده کنید؟
-نام شرکت از ارزش نام زیرمجموعه ها یا محصولات می کاهد یا بر آن می افزاید؟
-اگرنام شرکت را کنار نام محصول قید نکنید، آیا مشتری متوجه بزرگی شرکت شما می شود؟
-آیا برندهایی واقعی دارید که برایتان ارزش آفرینی می کنند یا مجموعه ای از نام ها که هیچ کسی در بیرون از شرکت ازآن ها استفاده نمی کند یا حتی به خاطر نمی آورد؟

–آیا نام محصول، نام شرکت را تحت الشعاع قرار داده است؟ مانند . RIM , BlackBerry

-مزایا و معایب وضعیت کنونی چیست؟ در صورتی که با مشکلات به صورت استراتژیک برخورد نکنید، تاُثیرات بالقوه ای که در آینده با آن ها مواجه خواهید شد، کدام ها هستند؟ (تاثیر کاربرد اوصول معماری نام)
-آیا نام کنونی شما می تواند درهای بازار یا کسب وکار جدیدی را به روی شما باز کند؟
-با نام هایی که پس از خرید شرکتی جدید مال شما می شود، چه می کنید؟در صورت اشتراک برخی گروه های محصولی، از کجا می دانید که کدام نام را باید حذف کنید؟

پیش گرفتن رویکردی درست برای نام گذاری محصولات  و خدمات(معماری نام) به ارزش آفرینی می انجامد، از سردرگمی های بازار می کاهد، موجب صرفه جویی می شود و از کشتن فرصت ها جلوگیری می کند. بهبود استراتژی نام گذاری می تواند عملکرد کسب و کار شما را بهبود بخشد و از استراتژی کسب و کارتان پشتیبانی کند.

معماری نام دامین

برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی معماری نام برند، چندین گزینه برای انتخاب وجود دارد:

1- یک نام برای همه چیز

یک نام، تمام چیزی را که شرکت شما می فروشد، پوشش می دهد.زیرمجموعه ها و محصولات مختلف با توصیفی روشن از هم تفکیک می شوند. رویکرد «تک نامی بودن» بازاریابی را کاراتر می کند. با داشتن یک نام، فروش محصولات تکمیلی و همکاری راحت تر صورت می گیرد. از طرفی شاید تمرکز روی برند کم شود، زیرا این نام باید برای همه ، همه چیز باشد. ممکن است شرکت هایی که به تازگی به شما ملحق شده اند مایل نباشند نام موروثی شان از بین برود. امکان دارد کسب و کار جدید برای یک نام مشخص و انعطاف ناپذیر مناسب نباشد.

Leave a Reply