Skip to main content

online shopping

یک “فروشگاه اینترنتی” مزیت های متعددی برای کسب و کار شما دارد؛ چه از آن برای فروش محصولاتتان در کنار کسب و کار معمولی خود استفاده کنید و چه به عنوان یک سرمایه گذاری مستقل تجارت الکترونیک به آن بنگرید. در این مقاله مزایای فروشگاه اینترنتی برای رشد یک کسب و کار را بیان میکنیم.

مزایای فروشگاه اینترنتی

1- کاهش مخارج کلی: به طور کلی یک فروشگاه اینترنتی کمتر از راه اندازی و اداره یک فروشکاه معمولی هزینه دارد. البته باید توجه کرد کرد انجام کار تجارت الکترونیک مستلزم سرمایه گذاری مداوم میباشد.
2- هزینه های بازاریابی کمتر: هدفگذاری بهتر با هزینه های بازاریابی کمتر از مزایای فروشگاه اینترنتی است. پیشرفت آنلاین در مقایسه با استفاده از رسانه های متعارف میتواند با دقت بیشتری برروی مشتریان بالقوه تمرکز کند.
3- دسترسی گسترده تر جغرافیایی: این یکی از مهمترین مزایای فروشگاه اینترنتی است که میتواند یک کسب و کار محلی را به یک کسب و کار بزرگ در سطح کشور یا جهان تبدیل کند. که صرفا از طریق یک استراتژی موثر تجارت الکترونیک امکان پذیر است.
4- تفکیک مشتری: با وجود امکان هدف گذاری و دسته بندی دقیق محصولات مبنی بر اطلاعات خرید یا معیارهای خاص یک کسب و کار میتوان سهولت خرید را برای مشتریان فراهم نود.
5- افزایش حضور و مشاهده شدن کسب و کار: با سرمایه گذاری در بهینه سازی موتور جستجو و متعاقبا پیشرفت آنلاین، یک فروشگاه اینترنتی با جستجوی محصولات شما، بیشتر در دسترس مشتریان قرار میگیرد.
6- انعطاف پذیری بیشتر: یک فروشگاه آنلاین به راحتی و بلافاصله قابل به روزرسانی است. همچنین با سیستم سفارش و پرداخت آنلاین اتوماتیک در هر زمانی میتوانید فروش داشته و درآمدزایی نمایید.
7- یک کانال بازاریابی: یکی دیگر از مزایای فروشگاه اینترنتی این است که با داشتن نظرات مشتریان میتواند به تلاش های دیجیتال مارکتینگ یا همان بازاریابی دیجیتال شما کمک کند.

Leave a Reply