Skip to main content
مقالات

سیستم های تصمیم یار DSS

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

سیستم های تصمیم یار

سیستم های تصمیم یار یا ( DSS ) به سیستم های گفته می شود که با جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها بر اساس شاخص ها و آمار دقیق موجود در سازمان فرآیند تحلیل و تصمیم گیری را راحت میکنند.

در سازمان ها به علت تعدد گزارش ها و یکپارچه نبودن گزارش ها و استفاده از سیستم های متعدد دربخش های مختلف سازمان استفاده تحلیل داده ها به سختی انجام میگیرد زیرا تعدد فرم ها و گزارش های و تعریف چرخه بین این گزارش ها نیازمند زمان زیادی میباشد که اگر این فرآيند را بخواهیم روزانه تکرار کنیم زمانی که فقط صرف تحلیل این داده ها خواهد شد اهمیت وجود یک سیستم منطقی رو روشن میکند.

و هرچه سیستم پیچیده تر باشد عملا تحلیل داده کاری غیر ممکن میباشد.

طراحی و پیاده سازی پورتال تحلیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی در ارومیه

مخاطبان DSS ها مدیران سطح بالای سازمان یا کارخانجات میباشند.

از مهمترین ابزار های DSS ها وجود مدل ها و امکان تعریف مدل ها و شاخص های ارزیابی مییاشد و هرچه ظاهر این سیستم ماژولار تر و گزارش ها در دسترس تر باشند کاربری این سیستم را احتتر میکنند.

در ایران به دلیل استفاده از نرم افزار های متعدد در بخش های متعدد سازمان استفاده از نرم افزارهای تصمیم گیری برای آنالیز داده ها و یکپارچگی داده از اولیت زیادی برخوردار میباشد . تیم تخصصی ما با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان مطرح اقتصادی و فناوری اطلاعات اقدام به طراحی سیستم های ارزیابی برای بخش ها و واحد های متعدد گرفته که اکنون در اکثر سازمان ها مورد استفاده متخصصین میباشد.

پورتال تحلیل صنعتی استان

Leave a Reply