Skip to main content

حمایت از مصرف کننده

همانگونه که در مقالات پیش اشاره شد رفتار مصرف کننده به شکل “فرایند تصمیم گیری نهایی و فعالیت فیزیکی درگیر در ارزیابی، خرید، مصرف و یا دور انداختن کالاها و خدمات” تعریف میشود.  مطالعه رفتار مصرف کننده در شناخت نحوه تصمیم گیری افراد در مصرف منابع موجود خود مانند زمان و پول حین خرید کالا و استفاده از خدمات کمک میکند. حمایت از مصرف کننده نیز بخش مهمی از این مطالعه را شامل میشود. حمایت از مصرف کننده شکل سازمان یافته از تلاش های افراد، گروه ها، دولت ها و سازمان های مرتبط مختلف است که سعی در محافظت و حمایت از مصرف کننده در مقابل محصولات مضر ناعادلانه جهت حمایت از حقوق آنها دارد. رشد روزافزون “حمایت از مصرف کننده” منجر شده است که سازمان های بسیاری خدمات خود به مشتری را بهبود بخشند.

حمایت از مصرف کننده چیست؟

در بازاریابی مدرن مصرف کننده برترین جایگاه را داشته و در اقتصاد بازار مفهوم مصرف کننده برترین اولویت دارد که تمام این تلاش ها جهت کسب رضایت مصرف کننده صورت میگیرد. البته مواردی وجود دارد که مصرف کنندگان به طور کلی نادیده گرفته میشوند و همچنین گاهی اوقات از آنها بهره برداری انجام میشود. بنابراین مصرف کنندگان برای حفظ منافع فردی خود گرد هم می آیند که یک حرکت مسالمت آمیز و دموکراتیک برای حفاظت از خود در  برابر استثمار است. جنبش مصرف کنندگان نیز به عنوان “حمایت از مصرف کننده” نامیده میشود.

ویژگی های حمایت از مصرف کننده

در ادامه برخی از ویژگی های قابل توجه حمایت از مصرف کننده را بیان میکنیم:

  •  حمایت از حقوق: حمایت از مصرف کننده در ساخت موسسات و جوامع کسب وکار جهت حفاظت از حقوق مصرف کننده در مقابل کالاها و شیوه های ناعادلانه کمک میکند.
  • پیشگیری از اعمال سوء: حمایت از مصرف کننده از شیوه های ناعادلانه درون جامعه کسب وکار مانند احتکار، جعل، تزویر و بازاریابی سیاه جلوگیری میکند.
  • وحدت در میان مصرف کنندگان: حمایت از مصرف کننده در ایجاد شناخت، دانش و هماهنگی میان مصرف کنندگان، شکلگیری اقدامات گروهی در مسائلی مانند قوانین مصرف کننده، ارائه اطلاعات در مورد سوء بازاریابی و شیوه های تجاری گمراه کننده تلاش کرده است.
  •  اعمال حقوق مصرف کننده: حمایت از مصرف کننده تلاش در اعمال چهار حقوق اصلی مصرف کننده دارد که شامل حق ایمنی، حق آگاهی، حق انتخاب و حق جبران خسارت میباشد.
  • تبلیغات و فن آوری دو نیروی محرکه حمایت از مصرف کننده هستند. نیروی محرکه نخست یعنی تبلیغات مرتبط با ایده ها و افکاری هستند که از طریق آنها محصول ساخته شده و مصرف کننده محصول را میخرد. ازطریق تبلیغات ما اطلاعات لازم را در مورد محصولی که میخریم به دست می آوریم. فن آوری به سرعت در حال پیشرفت است. بررسی محیط به صورت روزانه ضروری است چرا که محیط ماهیتی پویا دارد. برای رضایت مصرف کننده محصول باید با استفاده از فن آوری های جدید ساخته شود. فن آوری های قدیمی و منسوخ به تولیدکنندگان محصول در رشد طولانی مدت کسب و کار هیچ کمکی نخواهد کرد.

با توجه به این مقدمه در حوزه بسیار گسترده مدیریت رفتار مصرف کننده و آشنایی اولیه با مفاهیم اصلی، در مقالات بعدی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده و مفاهیم بازاریابی مرتبط را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

Leave a Reply