Skip to main content

تاثیر اینترنت در کسب و کار

اکنون در قرن بیست و یکم، یک قانون کسب و کار بنیادی جدید این است که “اینترنت” همه چیز را دگرگون میکند. تکنولوژی های اینترنت در حال تغییر روش برخورد هر شرکتی حتی یک شرکت کوچک با کارکنان، همکاران و عرضه کنندگانش است. اکنون تمام شرکت ها نیازی به استفاده از خدمات اینترنتی برای تعامل با مشتریانشان ندارند، ولی در آینده نزدیک وب سایت یک شرکت که درآنجا مشتریان میتواند با آن شرکت ارتباط برقرار کنند به اندازه تلفن و ادرس پستی ضروری خواهد شد.
تکنولوژی های اینترنتی هزینه های معاملات و توزیع و برقراری مجدد روابط شرکت ها با مشتریانش را پایین می آورد. اینترنت رقابت بیشتری بین فروشندگان ایجاد میکند و دسترسی بیشتر مشتریان بالقوه به فروشندگان را ممکن میسازد. در روزهای پیش از اینترنت تنها راهی که مصرف کنندگان میتوانستند کالاها را از اغلب تولید کنندگان دریافت کنند از طریق توزیع کنندگان و فروشندگان مجدد بود. امروزه مصرف کنندگان میتوانند مستقیما با تولیدکنندگان مشتاق به ارائه خدمات اینترنتی معامله کنند. امروزه هر تولیدکننده ای میتواند اینترنت را درست مانند مجرای فروش کارخانه درآورد.

اینترنت چگونه کسب و کارها را دگرگون کرده است؟

قبل از اینترنت، گردآوری تمام اطلاعات برای محصولات مالی، انتخاب های سفر و دیگر محصولات مصرفی مستلزم صرف زمان زیادی بود. تعداد بیشماری از شرکت های خدماتی با گردآوری و سازماندهی آن نوع اطلاعات برای مشتریان پول درمی آورند. امروزه علارغم ابزارهای جستجوی ناقص، مصرف کنندگان میتوانند با استفاده ازاینترنت بیشتر اطلاعات موردنیازشان را پیدا کنند و هرشرکتی میتواند اطلاعات ارزشمند را بدون دفاتر کار از طریق  خدمات اینترنتی به ارزانی منتشر کند.
اینترنت امکان دستیابی خریدار به اطلاعات پیشینه ای یک محصول، رتبه بندی محصول توسط سازمان های مصرف کننده یا دیگر بازبینی های مستقل و مقایسه آسان قیمت ها را آسان میسازد. خریدارن همچنین میتوانند در مورد نیازهایشان بیشتر به فروشندگان بگویند و فروشندگان قادر خواهند بود تا کالاهایشان را به سمت افرادیکه بیشترین تمایل را دارند همراه با محصولات مرتبط به صورت توامان هدفگیری کنند.
اینترنت ابزاری بی نظیر برای کمک به مشتریان است تا بهترین چیزی را که میخواهند پیدا کنند. خدمات اینترنتی همچنین به طور معقولی مصرف کننده را قادر میسازد تا از یک وب سایت خرده فروشی به وب سایت دیگری برود تا نهایتا بهترین قیمت اجناس را پیدا کند. در آینده نه چندان دور تکنیک هایی که توسط بازاریابان مستقیم استفاده میشوند در مقایسه با آنچه که اینترنت میسر خواهد ساخت بسیار ابتدایی خواهند بود و تبدیل به جزء جدایی ناپذیر از هر استراتژی کسب و کار میگردد.

Leave a Reply