Skip to main content
مقالات

برنامه ریزی فروش در بازار

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

sale planning

برنامه ریزی فروش یک عملکرد اصلی در روند فرآیند مدیریت و پیشروی مراحل فروش است. در واقع برنامه ریزی فروش  فرایندی موثر است که شامل استراتژی، پیش بینی فروش، مدیریت تقاضای مربوطه، تنظیم اهداف فروش مبتنی بر سود و مراحل مکتوب اجرایی یک برنامه فروش میباشد.

برنامه فروش، شامل یک سند استراتژیک است که منابع چندگانه و اهداف کسب وکاری را تعیین میکند. این میتواند برای فعالیت هایی مورد استفاده قرار گیرد که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام گرفته است.  بنابراین میتوان گفت که پیش بینی فروش زیرمجموعه ای از فرایند برنامه ریزی فروش است که روند پیش بینی تقاضای بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل آمار فروش شرکت در گذشته جهت پیش بینی عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت در آینده میباشد.

پیش بینی فروش یکی از ارکان برنامه ریزی مناسب مالی به شمار می آید. همانند تمام فرآیندهای وابسته به پیش بینی، ریسک و عدم قطعیت در پیش بینی فروش نیز اجتناب ناپذیر است.

“منطقه فروش” منطقه جغرافیایی یا جمعیتی مشتری است که برای فعالیت فروش به فروشنده یا تیم فروش اختصاص داده میشود. در این موارد، معمولا یک مدیر فروش منطقه را میان اعضای تیم فروش تقسیم کرده و به هر کدام منطقه مجزایی را اختصاص میدهد.

برنامه ریزی فروش چیست؟

برنامه ریزی فروش فرایند سازماندهی فعالیت هایی است که برای دستیابی به اهداف کسب و کار الزامی است.

برنامه ریزی فروش شامل دو مرحله شکلگیری و حفظ یک برنامه خاص میشود که در آن از فروشنده انتظار میرود جهت رسیدن به هدف خود از مهارت های مفهومی خود استفاده کند.

قبل از قراردهی یک محصول در بازار و اقدام به مجموعه ای از فعالیت ها باید یک برنامه استراتژیک برای آن ایجاد کنیم. برنامه ریزی فروش یک عنصر ضروری در فرایند مدیریت فروش است.

تکنیک های برنامه ریزی فروش متعددی در سازمان های مختلف با توجه به الزامات خاص هر سازمان استفاده میشود، که به نیاز سازمان به یک برنامه ریزی سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله بستگی دارد.

،این وظیفه مدیر یک سازمان است که ویژگی های کارکنان خود را تشخیص داده و توانایی و نقاط قوت افراد را بشناسد. این آگاهی تخصیص وظایف به افرادی که تجربه مربوط برای رسیدگی به کارها را دارند آسانتر میکند.

اعضای تیم باید به طور مداوم با استفاده از کنفرانس ها، سمینارها و سخنرانی های آموزشی در حال یادگیری باشند. این آموزش به اعضا کمک میکند تا با آشنایی و بهره گیری از استراتژی های به روز برنامه ریزی فروش حرکت کرده و به طور مداوم روش کار خود را بهبود دهند، که متعاقبا رشد کلی تیم فروش را به همراه داشته و به طور قطع منجر به رشد بیشتر در بازارهای رقابتی میگردد.

مقاله مرتبط:  شناخت ویژگی هایی یک برنامه فروش موفق 

Leave a Reply