Skip to main content
مقالات

انتخاب روش مناسب پیش بینی فروش

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

sell forecasting

همانگونه که اشاره شد پیش بینی فروش یکی از زیرمجموعه های مهم برنامه ریزی فروش است که بخش مهمی از برنامه‌ریزی مالی یک کسب‌ و‌کار محسوب می‌شود و ابزاری ست که از آمار فروش گذشته و حال برای پیش‌بینی هوشمندانه عملکرد آینده استفاده می‌کند. با یک پیش‌بینی دقیق از فروش می‌توان به درستی برای آینده برنامه‌ریزی نمود. برای پیش‌بینی روش‌های متعددی وجود دارد که انتخاب روش مناسب برای پیش‌بینی، اولین گام برای این کار است. براي انتخاب روش مناسب پيش بيني فروش نخست توجه به نکات پیش رو ضروري است؛

نکات انتخاب روش مناسب پیش بینی فروش:

محدوده زمانی: مدت زماني كه قصد پیش بینی اش در آينده وجود دارد در انتخاب روش مناسب پیش بینی فروش مورد نظر بسيار حائز اهميت است. به طور كلي برای پيش بيني مدت های زمانی دورتر كنيم استفاده از روش هاي كيفي بهتر است. بر عكس اگر بخواهيم پيش بيني ميان و يا كوتاه مدت انجام دهیم از روش هاي كمي استفاده مي كنيم. نكته ای که در رابطه با روشهاي كمي بايد مورد توجه قرارگیرد، تعيين دوره زماني پيش بيني است، چراکه روش های مورد استفاده براي پيش بيني يك دوره متفاوت از روش های خاص برآورد چند دوره است .

آمار و ارقام داده شده: با توجه به نوع آمار گذشته نحوه بيش بيني فرق مي كند. در بعضي مواقع آمار نشان دهنده روند بخصوصي است، گاهی اوقات نیز آمار داراي نوسانات فصلي بوده و امکان دارد گاهی از يك سري نوسانات تصادفي و نامنظم تبعيت كند.  چون روشهای مختلف قابليت هاي متفاوتي در رابطه با نوع آمار گذشته دارند، بايد سعي شود كه روش مورد استفاده مرتبط با آمار داده شده باشد .

ارتباط اطلاعات با متغير مورد نظر : در بعضي مواقع آمار و اطلاعات مربوط به متغير مورد نظر در دسترس نيست و بايد از اطلاعات مربوط به متغير ديگري كه در ارتباط با متغير مذكور مي باشد استفاده نمود. مثلاً براي پيش بيني تعداد خودرو در سطح شهر مي توان از اطلاعات مربوط به ميزان مصرف لاستيك  استفاده كرد. بدين ترتيب نوع و روش بيش بيني با توجه به ارتباط اطلاعات با متغير مورد نظر متفاوت خواهد بود .

هزينه : هزینه یک فاکتور دخیل و مهم در انتخاب روش مناسب پیش بینی فروش است. به دلیل اینکه مدل هاي مختلف پيش بيني داراي خصوصيات مختلفي مي باشند هزينه هاي متفاوتي را به دنبال دارند. بنابراين در انتخاب مدل هاي پيش بيني بايد هزينه آنها را به عنوان يك عامل در نظر گرفت .

دقت : يكي از ضوابط اصلي انتخاب روش، دقت روش پيش بيني است. برخی از مدل ها بايد با دقت 90 درصد موقعيت را در آينده پيش بيني كنند و برخی دیگر به مراتب داراي دقت بيشتري هستند. بدیهی ست که با توجه به انتظاري كه از دقت روش داريم مي توانيم روش مورد نظر را انتخاب كنيم .

سادگي : يكي ديگر از نکات حائز اهمیت در انتخاب روش مناسب پیش بینی فروش و عوامل موثر در انتخاب روش سادگي آن است . برخی از روش ها اگر چه از دقت بسیار زيادي بر خوردار هستند ولي به علت پيچيدگي قابل استفاده در كليه سطوح سازمانها نمي باشند. در انتخاب روش بايد به ميزان سادگي و پيچيدگي آن توجه كرد .

Leave a Reply