نمایش تبلیغات

نمایش تبلیغات Pinpoint چیست؟ چگونه کار میکند؟


Pinpoint شکل جدید نمایش تبلیغات است که این امکان را برایتان فراهم میکند تا بر مشتری ایده ال خودتان بر اساس آنچه که جستجو کرده اند، چه کسی هستند و چه جایی را برای یافتن مطالب جالب گشته اند هدف گذاری کنید. چرا برای قراردادن آگهی وب سایتها را برگزینید درحالیکه به جای آن میتوانید مشتری یا کاربر ایده ال خودتان را هدفگذاری کنید.

نمایش تبلیغات
نمایش تبلیغات

 بازار هدف کمپین شما از طریق جستجوی لغات کلیدی و پژوهش های جمعیتی، مشخص و تعریف شده است.

Pinpoint
نمایش تبلیغات

 تبلیغات بنر و صفحات فرود مرتبط برای تبدیل و به پیش رانی ترافیک وب ایجاد شده اند.

نمایش تبلیغات
نمایش تبلیغات

عملکرد کمپین به صورت مداوم اندازه گیری و بهینه میشوند.

Display Advertising
نمایش تبلیغات

اگهی ها تنها برای بازار هدف شما در سراسر وب نمایش داده میشوند. ​

نمایش تبلیغات  (Display Advertising)


چرا بودجه تبلیغاتی خودتان با نمایش های سنتی هدر میدهید درحالیکه میتوانید با هدفگذاری کاربران هزینه کمتری را پرداخت کنید؟

  • هدفگذاری ویژگی های سنی، مکانی، درامد سالانه، اشتغال، و سایر ویژگی های کاربران
  •  هدفگذاری کاربران براساس آن چیزی که در سایر نقاط وب جستجو میکنند.
  •  خدمت به تبلیغات شما در زمان و تناوب مناسب